8.31.2012

Pericula undique imminentia


"Discipuli omnium gentium periculum probationis subeunt ante ferulam Orbilii"
Imago sumpta hinc


       Intra spatium dierum trium, die nempe Lunae continenti, pericula probationum et annus nouus academicus initium capiunt. Post ferias aestiuas iucundas, etiamsi sub minarum oeconomicarum aprico, difficilius est res futuras animo alacri  atque optimo inspicere. Paene omnia circa nos pessima uidentur, studia uidelicet et negotia et officia et tabernae et institutiones et cura ualetudinis et pretia pecuniaque atque ita porro, plurima uidentur minui et languescere, haud pauca pessum ire. Attamen nihil proficit animo esse malo, quamquam multi  Europaei probe compertum habere coepimus quid sibi uelit uocabulum "inopiae".

       Recte monuit Plautus et huiuscemodi spectare malo omnia circa me:
"Animus bonus in mala re dimidiumst mali"  (Pseud. 452)
"In re mala animo si bono utare, adiuvat" (Capt. 202)
      Vel potius alio modo dictum:
"Quien canta, su mal espanta" (Prouerbium Hispanicum
      Nam quis nescit tristitiam ac moerorem ossa exsiccare?


8.18.2012

Nuntii Latini ex Hispania


   Nuntii Latini in rete omnium gentium radiophonice diuulgati tantummodo exstabant septentrionales, aduenientes nempe et ex Finnia et ex Germania, sed nunc etiam coeperunt diuulgari ex Hispania meridionali.

     Nam professor Christophorus Macías, sodalis collegaque Vniuersitatis Studiorum Malacitanae, qui semel nos uisitauit quemque semper gratum sit conuenire, nuperrime nuntius per se ipse est. Quamquam septem abhinc mensibus Nuntios Latine compositos una cum aliis commentationibus per rete uniuersale publicare statuit:


diurnarii tamen nunc certiores Hispanos fecerunt hac de re apud nos insolita. Ego quidem nuntios Latinos audire maluissem sine interpretamentis -uerbis uidelicet commentariisque Hispanicis nequaquam iterum iterumque interruptos-, similiter ac nuntios Finnicos, uel saltem pariter ac nuntios Germanicos, id est uerbis quoque Latinis transcriptis comitatos. Haec autem Hispania est. 

    Diurnarius uero Antonius Arquillo, moderator radiophonicus, dicit "auditores intelligere solere nuntios Latinos", de quo non dubito cum Christophorus in sermonem Hispanicum eos semper uertat. In dubio autem mihi est quid accideret, si nuntii tantum Latine prolati essent.

      Ecce uobis transcriptio Latina nouissimi nuntii, quantum mihi licuit omnia recte intelligere. De nuntiis  ipsis eorumque Latinitate quid sentiatis, mihi quaeso exponatis, nam difficilius est mihi sine studio loqui de collega:  
(01:33) Antoni amice, nuntii rerum oeconomicarum in his hodiernis temporibus adhuc dominantur et uix sinunt alios nuntios apparere. 
(02:47) Quamdiu imperio discriminis subiecti iam uiuimus? Quinque annos credo. Prior gubernator noster Iosephus Ludouicus Zapatero Latine dictum Calcearius nomine, maluit discrimen oeconomicum ignorare, quia censebat ut hoc paulum temporis perduraret. Ille nefastus praesidens qui in orbe terrarum sine curis habitare uidebatur, uiridia germina semper inuocabat, ut nobis persuaderet discrimen celeriter desinaturum esse tamquam pessima suppressio nocturna. 
(04:22) Marianus Rajoy uero qui in praeterito certamine electorali sine moderandae rei publicae consiliis apertis uicit, ad recipiendam fiduciam amissam gubernare incepit, sed usque nunc discrimen oeconomicum et peregrinorum pecuniam praestitorum diffidentiam augere solum consequutum est, et recentissima consilia in legatorum popularium coetu nuntiata non solum a societate Hispanica reiecta sunt, sed etiam pecuniae collocatores timent, ut talia proposita ad rem oeconomicam meliorem efficiendam sufficiant. 
(06: 10) Inter alia praesidens noster nuntiauit se fiscale pretii additamentum (Hispanice IVA) ascensurum esse et numerum aedilium municipiorum minuturum esse et additum mensis Decembris stipendium quod publice opifici recipiunt, sublaturum esse. 
(07:19) Ex alia parte hac hebdomade fossores Asturicenses et Legionenenses qui in operisticio aliquas hebdomades abhinc manent, ad Matritensem urbem peruenerunt, longo itinere facto. Hispanici fossores carbonarii in operisticio sunt quia gubernatio Factionis Popularis opes oeconomicas ad carbonem attinentes quoque detraxit. Postquam iter fossorum Matritum assequutum est, uias urbes percurrerunt et cum publicis custodibus confixerunt. 
(08:34) Antoni amice, ut uidere potes, nuntii hic a me collecti pessimi sunt, sed saltem principes Europae in pediludio sumus, postquam manipulum Italum uicimus quattuor punctis comparatis ad nullum. Vt uides, pediludium sola spes nostra est.

8.10.2012

De humanistis et libris et bibliothecis


     Cur Romam? Responsum quidem facile est: quia uidelicet Vniuersitas Studiorum Hispanica monet uel potius flagitat professores petere Vniuersitates Studiorum peregrinas, si uia academica frequentata deambulare uelint (etiamsi subsidium oeconomicum praebitum sit minimum uel necesse sit nauigare inter scopulos immanes rupesque cauas ad subsidium hoc obtinendum!) per unum saltem mensem. Quamobrem inter uarias quae in dubio mihi erant, Romanam tandem eo selegi Vniuersitatem, propterea quod locum quaerebam idoneum ubi ego ipsa possem, simul atque in peruestigationes incumberem academicas, Latinam quoque linguam colere, ut decet, et nunc temporum unus solusque locus in quo utrumque fieri potest. est quidem Vrbs Aeterna. 

       Nam praeter optimas bibliothecas quae ibidem exstant, ubi de humanista Lucio Flaminio Siculo (qui Hispaniam petiuit anno 1486 uel 1489 et Salmanticae inter alia opusculum Plinianum in lucem edidit anno 1504), in cuius studium incumbo, aliquid inuenire possem, scholae quoque Latinae Graecaeque offerebantur aestiuae atque inde homines Latine loquentes conuenire poteram siue in Vniuersitate Studiorum Pontificia Sanctae Crucis siue in Academia c.n. Vivarium Novum. Praeterea sodalis Pinarius anno superiore Romae adfuit et ianuas nonnullas Vniuersitatis Studiorum nomine "Sapientia" aperuit.

Aditus ad Vniuersitatem Studiorum Romanam c.n. "Sapientia"
        Etenim in Vniuersitate c.n. "Sapientia" profitetur Mauritius Campanelli, doctus et comissimus professor qui plurimum nobis opitulatus est, mihi nempe Pinarioque, inter nostras singulas peruestigationes ideoque ex hoc scriptorio ei gratias agimus maximas et speramus fore ut anno academico proximo Vniuersitatem nostram  uisitet.

     In Bibliothecas intraui haud paucas, ut bonam doctricem umbraticam decet, Apostolicam nempe Vaticanam et illam Romanam quae dicitur Nationalis in uia Castrorum Pretoriorum sitam (ubi properrima quidem erat diaeta quam mercede conduxi) necnon Bibliothecam Angelicam iuxta Vniuersitatem Pontificiam et illam Instituti ad Historiam Medii Aeui inuestigandam, ubi conuenimus doctam peruestigatricem Annam Mariam Oliua.      Omnium uel pulcherrima luculentissimaque sine dubio fuit Bibliotheca Vaticana ubi primo tamen die nobis non licuit intrare: uestimenta nimis breuia atque haud decentia indueramus ego meaque filia sub diuo aestuoso.  Die enim crastino ego sine filia comitataque Pinario illuc adire potui uestem induens appositiorem (i.e. minus aestiuam) ad oculos eruditorum qui bibliothecam petunt ad libros legendos. Sed alio die in quo intrare conata sum eadem ueste operta, quidam custos colore caeruleo ridicule uestitus indicans digito uestem ac genua mea "Nimis breuem!", inquit. Intrare autem potui, postquam irata genua texi aliquo modo.

      Bibliotheca uero Romana quam saepius frequentaui, quippe quae prope diaeta esset et sine custodibus de uestibus reclamantibus, ea fuit quae dicitur Nationalis, multum foedior quam nostra Matritensis, nam aedificium nimis modernum et planum mihi uisum est, luminosa autem et referta multorum librorum mihi utilium. Sed quod mirum fuit, nulla in parte licebat nauigare per rete omnium gentium!

          Alia Bibliotheca quam uisitaui, fortasse nec tam pulchra luculentaque nec tam referta librorum quam aliae quarum supra mentionem feci, sed mihi dilectissima fuit illa Academiae c.n. Vivarium Novum quia illic semper litterae redolent politiores.

In Bibliotheca Academiae c.n. "Vivarium Novum"
   
    At quid de Flaminio illo Siculo propter quem Romam iter feci? Fere nihil, ut uerum dicam, inueni quod in Hispania non inuenissem aut rursus in Hispaniam mihi remisisset. Fere nihil, inquam, nam aliquid semper  reperitur ultra libros et bibliothecas. Sed de hoc alio die.

      Satis superque hodie.

8.07.2012

Memoriae imagines


      Vnam abhinc hebdomadem reuersa sum ex Vrbe quae dicitur Aeterna et puto iam tempus esse scribendi aliquid hoc in scriptorio diutius uacuo uerbis insulsis. Age, Alexandra, nihilne habes quod dicas? Nonne spatium temporis tibi suffecit, ut uaga per agros memoriae palata aliquid lectoribus candidis lectricibusque beneuolentibus tuis (si qui adhuc essent) dicas?
       Fatendum uere est mihi, infideli quidem lectoribus huius scriptorii, haud pauca scripsisse his ultimis hebdomadibus aliis in locis retis omnium gentium quippe quae paginae exstent haud paucae magis idoneae ad cogitationes celerius exarandas leues. Hic tamen ego ipsa uerbis grauioribus uti cogor eaque trutina memoriae accuratius pensare. Quare sic? Nescio, sed quotienscumque hoc scriptorium intro, totiens aura recordationum in dies grauidiore uesci uideor idque est quod aliquando mihi obstat quin expedita scribam aliquid nonnullius momenti.
       Voluissem enim imagines nonnullas seligere huius itineris Romam quasi ad medullam mei uniuersi, sed difficilius est inter fere mille memoriae simulacra decernere quae monstram uobis. Qua de causa fortasse nihil exhibam tandem, nam iam in rete omnium gentium insunt ubique exhibitae. Immo potius uobis aliud imaginum genus patefaciam, illud uidelicet sub memoriae umbris natum atque ponderatum lucubrationibus.
        Sed, ut breui nunc dicam, duo et triginta dies quos Romae degi, iucundi et gratissimi fuerunt praeter acres calores. Multum uere fructa sum, plurima didici, haud paucos homines studium meum mouentes conueni atque etiam pluuiam (rem miram!) Romanam noui. At quamuis notitias multas non inuenerim de humanista Italo nomine Lucio Flaminio Siculo propter quem iter Romam fecerim, sicut quodam in grege Latino fassa sum, bona tamen mecum illinc huc portaui alia plurima.
     Conabor enim his in diebus aestiuis otiosisque explanare nisi uobis, mihimet saltem, quae senserim ac cogitauerim per has quattuor hebdomades mensis Iulii anno eo in quo fortasse Hispani coeperimus omnes esse alii quam fuimus in Europa.