12.29.2008

Annus Novus mirificis ditet donis


Hodie tandem illud fastidiosum academicae peruestigationis sexennium quod mihi petendum erat, et finitum et missum est ad Ministerium nostrum Institutionis, Politicae Socialis et Rei Gymnicae (Minist. Scientiae et Innouationis. CNEAI). Spero fore ut hos dies feriatos reliquos quieti mentem ualde lassam mandare possim.

Nihilominus, hac taediosa probatione praetermissa, septimana ultima optima fuit, propterea quod inter alia uarias recepi epistulas Latine exaratas, quarum nonnullae fuerunt uel pulcherrimae anni finientis, sicut illae litterae bonae amicae Baeticae aut illae aliae cuiusdam amici dilecti describentes naturam niualem, de quo fortasse alias scribam. Quot miri homines linguam Latinam colentes sunt!

Non multum abest quin annus nouus ineat. Partiri uobiscum aueo hanc aliam epistulam ad me atque etiam ad alios plures missam nudius tertius. Spero fore ut ille egregius amicus qui nobis eam miserit, excusatam me habeat quod meo in scriptorio eam ipsam transcripserim, sed amicos alumnosque meos has litteras legere exopto, quippe quae idem dicere melius non possem. En uobis:

Omibus, qui linguam Latinam colunt, s. p. d.

Die Domini Natali transacto, mens nobis est ad Annum Novum instantem vertenda. Et nos, Dei Christique fide captos et roboratos, magna tenet spes, fore ut Annus Novus iucundus, felix, prosperus sit.
Ipse vero, linguae Latinae usum fovens, spero Novum Annum in rerum scholasticarum moderatores novas idoneasque rationes missurum ac moturum. Nam, ut compertum habemus, clarus ille Romanorum sermo, nonnullas ob causas, quae neminem nostrum fugiunt vel latent, in maximo versatur discrimine. Timeo ne e scholis et ab universitatibus funditus eradicetur. Ceterum qui tanto muneri praesunt omnia conantur, ut hoc eveniat, et quam primum. Addendum insuper est quod perpauci tantum sunt professores qui Latine loquantur et emendate scribantur. Apud nullam prorsus universitatem nec Lyceum est professor qui praelectiones Latine habeat. Si quis haec faciat, inasum profecto habeatur.
Ideo nos, qui clarum Romanorum sermonem adhibimus, coniuncti simus, ut viribus unitis strenue conflictari possimus. Quibus breviter prolatis faciamus ut inter nos saltem lingua Latina viva maneat et illos iuvet animos, quos nos per munus illud, cui operam damus, ditare conamur.
Iubeo igitur vos omnes optima valetudine frui. Et vos optimis prosequor votis ut amicitiam colamus, ut annus Novus mirificis ditet donis.

Valete
Horatius

12.19.2008

Bonum Natalem Christi opto omnibus

Anno MMVIII fere peracto, quam eius rationem breuissime limpidiusque ducam? Pleraque iucunda acciderunt, familia bene se habuit, multa noua incepta fuerunt, nonnulla in melius mutata, miri homines noti, amoenissima itinera facta, doctos percontata sum, bona librorum et prouisae frugis in annum copia fuit,... Omnibus quoque qui me magnopere adiuuerunt, imo ex corde summas gratias ago atque habeo.

Quid ab anno nouo postulem? Omnibus primum corporis sanitatem atque animum tranquillum ad aeuum leniter traducendum, deinde Latinitatis sodalibus atque amicis sedatam mentem fortitudinemque ad contendendum alacriter, et postremo mihi... bonam coriandri granulorum et nasturtii et passarum uuarum copiam ad confirmandam memoriam!

Imo ex pectore bonum Natalem Christi et felicem prosperumque nouum annum MMIX opto omnibus!

12.15.2008

Orbergiana uaria

His in diebus ante ferias Natalicias ualde cumulata sum diuersis in laboribus. Praeter sessiones scholasticas in auditorio ministratas et coetus academicos usitatos, mihi legendus est inter alios quidam liber de artibus memoriae saeculo XVI scriptis ad existimationem conficiendam quae in lucem edita erit nostris in commentariis periodicis qui Calamus Renascens inscribuntur, necnon mihi petenda est quaedam probatio laboris peruestigandi per ultimum sexennium.

Nihilominus, primarum sessionum Latinarum in "Humanitatum" gradu usque ad diem hodiernum rationem ducere placeret mihi quae nonnullos abhinc menses tantum euoluere libros Orbergianos incohaui.

Quindecim alumni in matriculam relati sunt eique inter uiginti et sexaginta annos nati, sed in auditorio assidue adsunt decem. Ad summatim laeta sum, quia plerique uidentur discere plus minusue alacriter. Proxima septimana probationem feci: tantummodo una alumna reprobata est. Impraesentiarum in studium capituli VI de "Via Latina" incumbimus. Sed nonnulli alumni (ii uidelicet qui non studuerunt umquam linguae Latinae) mihi dicunt difficile esse intelligere uim declinationum.

In auditorio paginas libri “Familia Romana” legimus et quaestiones lexicae ac morphologicae solutae sunt. Partim Hispanice, partim Latine loquimur (non ualeo ad modulandas integras sessiones Latine... adhuc). Etiam eis institi ut duas primas declinationes et nonnulla pronomina et uerbum SVM memoria discant quam primum si progredi uolunt in lectionibus. In Auditorio Virtuali (AV) alumnis sunt pensa et exercitia a me confecta (ambitus docentiae uirtualis systemati conexus MOODLE nuncupatus exercitia corrigit) necnon in Foro Latine scriptae sunt breues epistulae.

Etiam in Auditorio Virtuali fieri potest uidere et audire nonnullas plicas, ex. gr., uideogrammata quae "Via humanistarum" inscribuntur, quaestiones uarias de Roma antiqua et Cultura Classica a Ferdinando Lillo Redonet suggestas, imagines diapositiuas complectentes uocabula "Familiae Romanae" ab Ansgario Legionensis compositas et nonnulla carmina Catulli et Martialis recitata uiua uoce. Continentibus in hebdomadibus addam plura apta subsidia, propria atque aliena.


Vt uidere potestis, amici amicaeque, nihil noui a me allatum est, nisi quoddam alacre studium fouendi linguam Latinam ex Vniuersitate iuxta methodum uiuam actiuamque.

Magni momenti sunt mihi commentarii quos Stephanus Rocca, tum mea in pagina, tum suain pagina, tum aliis in locis, scripsit de methodo Orbergiana utiles ad progrediendum in hac optima uia atque hodie praeterire nolo. Excerpam enim nonnullas cogitationes huius magistri Itali qui in Arcadia placide habitat:

Magister Stephanus Rocca iam perrexit in istam uiam decem abhinc annis, quam ualde laudat probatque. Putat enim auctores legendos esse cottidie, ut, qua prudentia nostra est, discipuli in intima secreta Latinitatis incumbant; etiam necesse esse magistros quam primum parare editiones aptas ad istas lectiones enodandas.

Nihilominus, in methodum Orbergianam adipiscendam plurimas difficultates redundant, e quibus maioris momenti haec, ut ille dicit, uidentur:


1. status hodiernus in quo lingua Latina (pessime) uersatur
2. impedimenta nonnulla quae ad curriculum studiorum pertinent apud Italos
3. Professores Vniuersitatum Studiorum qui in methodum nostram increpare pergunt.

Ei enim adsentior, immo potius dicerem difficultates maiores esse apud Hispanos non solum in Gymnasiis, sed maxime in Vniuersitate.

Plerique discipuli (haud omnes, Deo gratias) ex Gymnasiis egressi ueniunt ad nostras aulas "humanisticas" minime aut pessime callentes linguas classicas, immo etiam nobis confitendum est multos ex Vniuersitate egredi earum haud peritos. In Gradu Humanitatum, ex. gr., alumni tantummodo in linguae Latinae studium incumbunt unum per annum, quod etiam accidit in Philologia Hispanica aut illa Francogallica. Quibus curriculis studiorum Graeca lingua abest et nobis sunt paucae horae ad ministrandas sessiones linguae Latinae eaeque interdum interruptae siue prolatae diuersis causis. Quod ad Philologiae Classicae gradum attinet, haud omnes professores probant aut sequuntur hanc methodum "naturam" aut alias rationes actiuas et alumni, hoc studiorum curriculo peracto, Graecos et Latinos textus legere atque intelligere sine lexicorum ope non possunt, ut bene notum est.

Magister Rocca uerus methodi Orbergianae fautor est isque plurimas symbolas hac de ratione exarauit (gratias palam ei ago, quod me certiorem fecit suorum commentariorum in lucem editorum quos omnes perlegam libenter has inter ferias Natalicias).

Ceterum, a Stephano non dissentio quidem cum dicit «semper grammaticam Latinam discipulis discendam esse sicut "Ave Maria", idest, strictissimo sensu, memoria». O diuina memoria! Quam diu spreta!

Scriptor interretialis Nemo dicit audire aliquid de hac probatissima ratione docendi fere cotidie: "numquam tamen huius viae detrectores audivi. Quae igitur sint argumenta detrectorum ipse volo scire, nam nullis ab hominibus Americanis quidquam mali audivi, etiamsi perpauci his libris utuntur uel etiam de illis scire videntur."

Libenter respondet Stephanus, qui quoque numquam detrectores audire uoluisset! Ipsi dicunt methodo Orbergiana usos minime rectum circuitum verborum, scilicet classicorum scriptorum illum, adispisci. Potius, detrectores isti dicunt, inter alia, orationem solutam quae invenitur in “Familia Romana” parum Latine sonare, propterea quod longe abest ab exemplis optimis necnon probandis.

Sua quidem sententia, libris Orbergianis illis evolutis, discipuli pedetemptim in intima secreta Latinitatis ingredi possunt.


En tandem uobis, amici lectores, amicae lectrices, quoddam exercitium, maxime optabile, istud "basim visualem habens", quod magister Italus confecerat annis praeteritis cuique nonnullas imagines tantum addidi:

"Incipimus, quaeso, discipuli, a vehiculis. Quomodo, in primis, Romani itinera facere poterant? Romanis erat "carruca dormitoria", quae aptissima erat ad itinera perlonga: viatores enim ibi conquiescere poterant. Vehiculum longius erat, velamento e corio opertum.


Erat autem aliud vehiculum levius, cui nomen "cisium", ad brevia itinera aptum. Duo viatores tantum esse poterant.

Sin minus Romani equo se movebant.

Hodie, autem, in urbibus nostris moveri variis modis possumus. Primum, "autocineto laophoro" uti possumus, vel, alio verbo, "autoraeda longa".
Ista autocineta sunt saepe refertissima. Quam ob rem rarissime invenitur qui nobis suam sedem cedat: et seniores adulescentibus suscensent qui sarcinulis onusti conscendunt. Apud "tesserarum diribitorium" vel apud "diariorum venditorem" tesseram vectoriam
emimus, quam, postea, in autoraeda nos imprimere debemus ad oblitterationem. Quae oblitteratio indicio est horae, diei, mensis et anni quo iter nostrum facimus. Tesseram vectoriam in manu tenens in autoraedam longam conscendimus et initium itineris nostri tandem agitur. Autoraediarius publicus autocinetum ducit [...] Et ita porro."

***
Valete, amici amicaeque, atque in mentem uobis semper ueniat hoc Horatianum:

"Incipere difficilius est, sed dimidium facti, qui coepit, habet.
Tantunmodo sapere audendum et incipiendum est."


***

12.10.2008

NOVA "ACTA DIVRNA" RADIOPHONICA

En uobis, amici amicaeque, noua ACTA DIVRNA mundi nuntiorum quae inueni nuperrime hac in pagina interretiali, uiua uoce optime recitata a L. Amadeo Ranierio pro SCORPIONE MARTIANO qui nuntiat ex oppido Bethlehem in Pennsyluania:HIS "ACTIS DIVRNIS" RECITATIS ET TRANSCRIPTIS FRVIMINI!


Etiam inspicite et audite eadem in pagina alia "PRAETERITA" ut haec:
Et alia quoque"DILECTA" ut "Cena Trimalchionis recitata".

12.09.2008

DE SALE IOCOSO: "DE PECVNIA ECCLESIAE DESTINANDA"

De pecunia Ecclesiae destinanda

- ... PR $ACV£A $ACV£ORVM AMN

- Hoc Latinitatis nummariae nouum est.

- Num certum habes?*Imago mutuata hinc

12.05.2008

EXCERPTA PHILOLOGICA ET LATINA

Septimana iam fere finita est, et quamuis male incohauerit mihi, ad meliorem finem peruenit.

Non fieri potuit diuersis de causis academicis et familiaribus me audire omnes orationes habitas in nostris Gaditanis XIX Itineribus Philologiae Classicae. Nihilominus nonnullas et illam "Mensam rotundam" de Latina Graecaque linguis in Gymnasiis et Vniuersitate Hispanicis auditas mihi studium maximum excitauerunt. Et quamuis difficile est excerpere quae dicta sint, en uobis quaedam selecta.

Profestrix Viola Pérez locuta est de libro inscripto Tabulae compendiosae in Evangelia et Epistolas quae dominicis festisques diebus populo in Ecclesia proponi solent... editae quidem primum a Ioanne Spangenbergo, nunc uero ab innumeris quibus scatebant haereseon erroribus restitutae opera et industria F. Laurentii a Villauicenti...

Professor Thomas Silua de poese didactica Graeca et de eius litterarii generis cursu disceptauit. Professor Cathedrarius Ludouicus Charlo nonnulla epigrammata Latina et Hispanica de Gaditana peste ab Antonio Hugo de Omerique atque a Francisco Emmanuelis Gonzalez scripta saeculo XVII legit.

A propinatione siue haustûs dicatione dramatis musici quod "La Traviata" inscribitur (Tutti: Godiam, la tazza e il cantico la notte abbella e il riso, in questo paradiso ne scopra il nuovo dì), Prof. Cathedrarius Iesus Luque de notione "gaudendi" inquisiuit necnon de illo "Gaudeamus igitur" (CB) ac "Gaudeamus ergo" quod legitur in Sen. dial. XI -cons. ad Pol.-11,3.

Prof. Cathedrarius Iosephus Maria Maestre orationem habuit de "codice exceptorio" (sic), Hispanice "prouerbiador" siue "cartapacio", descripto a Iohanne Laurentio Palmireno: "compositum librum chartae purae, iustae magnitudinis, quem in certos locos, ueluti nidos, partitum est". Qui auctores sunt sub eo textu? Erasmus et maxime Ioannis Lodouicus Vives.

Prof. Cathedrarii Eustachii Sánchez Salor orationem audire non potui, sed nonnullas abhinc hebdomades ab eo sessiones nobis modulatae fuerunt de eadem re, id est, de linguae Latinae elegantia de quo alias mihi placeret fusius loqui. Liber quoque est qui cunctas eius peruestigationes complectitur. Etiam orationem a Prof. Cathedrario Iohanne Gil habitam de Ouidio mihi optanti non fieri potuit audire.

In "Mensa rotunda" sederunt Laureanus Plaza Iohannesque Cienfuegos, Iosephus Maria Magister et moderatores paginae "Culturaclasica.com" nuncupatae. Actae sunt quaestiones diuersae: de selectionis academicis probationibus ad ingrediendum in Vniuersitatem, de studiorum curriculis quae nostris in Baeticis Gymnasiis progrediuntur... Quam maximos risus -ut non dicam fletus- mouit Iohannes Cienfuegos cum praeceptorum legisque ineptias ac deliramenta legeret! : Quid sibi uult -dicebat- "magistris optandam esse methodum siue inductiuam siue deductiuam iuxta discipulorum indolem"? Num utenda est in eodem auditorio altera methodus cum nonnullis, altera cum aliis...?

Magister Antonius "Agamador" nobis induxit sapidissima noua latina et paginam illam quae "Lingua Latina per se Illustrata" inscribitur atque omnia quae ad methodum Orbergianam et actiuas rationes docendi discipulos linguam Latinam pertinent. Primum enim locutus est de cursu "SEQVERE ME" a magistro Valentino Germanno González confecto, ad utendum Romanorum sermonem spontane et uiua uoce. Magister Aemilius Canales quoque nobis induxit nouissima Graeca in illa pagina ATHENAZE - "Isagoge ad linguam antiquam Graecam" inscripta ubi possumus legere, uidere et audire plurimas plicas et alios nexus.

Haec excerpta Gaditana finire aueo quodam Pliniano loco selecto ex oratione a Iosepho Maria Maestre habita et e Colloquiis Ioannis Lodouici Vives:

PLINIVS: Et huc adducito puerum exceptorem (1): nam lubet aliquid dictare. Da mihi illos calamos, et pennas duas aut tres cannae amplae, et thecam pulverariam; profer mihi ex armario Ciceronem et Demosthenem, tum ex pluteo codicem excerptorium (2) et regesta majuscula: audin? Et mea schedia in quibus libet nonnulla expolire.*Adnotatiuncula:
(1) "Puerum exceptorem", id est, qui scribat quod ego protulerim. Qui profert, dictare; qui scribit, excipere dicitur.
(2) "Codicem excerptorium et regesta": Plinius senior, ut ait junior, nihil legebat quod non excerperet: librum igitur album, ubi vocabula, sententiae, loquendi formulae, et reliqua, quae optimae videntur, ex auctoribus collecta reponuntur, excerptorium appellat. Qui autem rerum et dictionum, index est ordine abecedario distinctus, apud quem auctorem, et quoto folio quae notata sunt inveniantur, regestum dicitur, vulgo 'registro”.Valete, lectores lectricesque, et in promptu habete optimum codicem excerptorium!

11.26.2008

PHILOLOGIAE CLASSICAE GADITANA ITINERA XIX

Ab die XXVI Nouembris usque ad diem III Decembris celebrabuntur Philologiae Classicae Gaditana Itinera XIX. In memoriam domini Antonii Holgado Redondo, quibus subinscriptio est "Scientifica noua et Graecorum et Latinorum textuum commentarii". Orationes habebuntur in aedibus nostrae Facultatis Philosophicae et Litterariae:

Dies Mercurii XVI Nouembris

18 h. Dr. D. César Chaparro Gómez. Catedrático de Fil. Latina (Univ. de Extremadura): “Palabra e imagen: refranes y emblemas”

19 h. Dr. D. Tomás Silva Sánchez. Profesor Titular de Fil. Griega (Univ. de Cádiz): “Poesía didáctica griega: notas sobre la evolución del género”

20 h. Dra. Dña. Violeta Pérez Custodio. Profesor Titular de Fil. Latina (Univ. de Cádiz): “Fray Lorenzo de Villavicencio: un perfil controvertido”

Dies Iouis XVII Nouembris

17 h. Dr. D. José Guillermo Montes Cala. Profesor Titular de Fil. Griega (Universidad de Cádiz): “La evolución del héroe épico en Apolonio de Rodas y Nono de Panópolis”

18 h. Dr. D. José María Maestre Maestre. Catedrático de Fil. Latina (Universidad de Cádiz): “La enseñanza del latín en el Renacimiento: el proverbiador o cartapacio”

19 h. Mesa Redonda: “Latín, Griego y Cultura Clásica en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Universidad.”: Dr. D. José María Maestre Maestre,D. Laureano Plaza Martín, Dr. D. Juan Cienfuegos García, D. Antonio González Amador y Dr. D. Emilio Canales Muñoz.

Dies Lunae I Decembris

17,30 h. Dr. D. Juan Gil Fernández. Catedrático de Fil. Latina (Universidad de Sevilla): "Ovidio en España: de la Edad Media al Renacimiento"

18,30 h. Dra. Dña. Montserrat Jufresa Muñoz. Catedrática de Fil. Griega (Universidad de Barcelona): “Los papiros de Herculano como fuente para el estudio de la filosofía”

19,30 h. Dr. D. Eustaquio Sánchez Salor. Catedrático de Fil. Latina (Univ. de Extremadura): “La elegancia de la lengua: ¿simple cuestión de estética?”

Dies Martis II Decembris

17 h. Dr. D. Avelino Senra Varela. Catedrático de Medicina Interna (Univ. de Cádiz): “Análisis médico de textos clásicos”

18 h. Dr. D. Juan Lorenzo Lorenzo. Catedrático de Filología Latina (Universidad Complutense): “El foro, corazón de la ciudad de Roma”

19 h. Dr. D. Jesús Luque Moreno. Catedrático de Filología Latina (Universidad de Granada): “El brindis de “La Traviata”, la tradición goliárdica y el latín cristiano”

Dies Mercurii III Decembris

17 h. Dr. D. Francisco Antonio García Romero. Profesor de Griego I.E.S. Santa Isabel de Hungría (Jerez de la Frontera): “Cuento, mito y milagro en las Historias de Procopio de Cesarea”

18 h. Dr. D. Luis Miguel Pino Campos. Profesor Titular de Fil. Griega (Universidad de la Laguna): ”Los orígenes de la medicina y el Corpus Hippocraticum”

19 h. Dr. D. Luis Charlo Brea. Catedrático de Fil. Latina (Univ. de Cádiz): “Ecos médicos y literarios de la peste de 1680/81 en la Bahía de Cádiz”

20,30 h. Representación de la obra “Lisístrata” de Aristófanes a cargo del Grupo de Teatro Clásico "Phersu" (Directora: Dra. Dña. Antonia Carmona Vázquez).


Plura hic

11.25.2008

INTERNATIONALIS DIES AD DELENDAM VIM CONTRA FEMINAM

Legi nonnullos abhinc menses, cari alumni candidaeque alumnae, hanc pulchram inscriptionem Latinam (cras in sessionibus eam inspiciemus) selectam (DE 8444) ex Thelepte in Numidia (Africa), dicatam cuidam feminae quae uidetur mortua esse admodum dilecta amataque:

MATER BONA, AVIA PIISSIMA, PVDICA,
RELIGIOSA, LABORIOSA, FRVGI, EFFICAXS, VIGILANS, SOLLICITA, VNIVIRA,
VNICVBA, [T]OTIVS INDVSTRIAE ET FIDEI MATRONA

Sed omnibus feminis pulchris haud pulchra sepulchra sunt (ILS 8512 Lyón Francia):

D. M.
ET QVIETI AETERNAE
IVLIAE MAIANAE FEMI-
NAE SANCTISSIMAE MANV
MARITI CRVDELISSIM(i) INTERFECT(ae)
QVAE ANTE OBIT QVAM FATVM
DEDIT CVM QVO VIX(it) ANN(os) XXVIII EX
QVO LIBER(os) PROCREAV(it) DVOS PVERVM
ANN(orum) XVIIII PVELLAM ANNOR(um) XVIII ...

Hodie, internationalis dies ad delendam uim contra feminam, silere nec possum nec uolo. Nam in Africa nata sum, pariter ac Nasija et aliae multae feminae quae mortuae sunt et adhuc hodie moriuntur solae.

11.21.2008

DE SALE IOCOSO: "BONONIAE RATIO"


-"Bononiensem rationem habes in uertice capitis...

- Kerte."

-EEES:
Structura
->Gradus

->Postgradus
Elatae Educationis
Europaeum Spatium
Qualitas
Discentia

->HVMANITATES


* Imago mutuata hinc

11.19.2008

BONA NVNTIA: PRO LINGVA LATINA VIVA IN HISPANIA

Radices dulces, fructus dulciores.

Post nonnullos dies nubilos sol apparet candidissimus bona nuntians.

Optimum est scire haud solos esse nos, multos esse amicos et palam et clam.

Nouam paginam in Interreti habemus omnes qui in Hispania linguam Latinam amamus et eam fouemus. LINGVA LATINA IN ESO nuncupata est eaque in lucem edita a magistro Carolo Cabanillas. Maximus scopus est linguae Latinae studium promouere atque excitare ab primo cursu ESO usis nouis methodis didacticis, quia pro certo omnes Philologi Classici scimus, si discipuli linguae Latinae student quam citissime potest, omnes disciplinas, tum maxime eas quae ad linguas modernas pertineant, roborari et firmari.

Dua praecipue postulata sunt:

1. Pro lingua Latina uiua

2. Pro lingua Latina auxiliaria

Si hui postulationi assentimini, obsignatote, amabo, hic.

PROSPERE SVCCEDAT HOC NOVVM INCEPTVM!

11.17.2008

SOLAE

       Nudius tertius pulchrum commentarium legi qui cor mihi contraxit. De una puella sola agebat, sed illa non est neque una neque sola.
    Puellae flauae, caesiis oculis adultisque, fortasse Dacoromanae, fortasse Russicae, male altae, paulo sordidae, uitam agunt nostris in temporibus modernis solae.
     Puellae fuscae, nigris oculis, certe Afganae, cutibus non sole combustis, sed plenis acidis manibus, uitam agunt nostris in temporibus modernis solae.

    Puellae plurimae Asiaticae Africanaeque oculis inuisis, uultibus amictis,... solae.

   Puellae Afganae et Pakistanae et in Prouincia Boreali Indiae natae, aspectu tristi territoque, uelo nuptiali amictae sessae apud senes,... solae.

   Puellae coactae ad ferendos amores consanguineos (una per annos celata domesticis in subterraenis cuiusdam urbis Europeae liberae et iustae!),... penitus solae.

    Quam magnum numerum puellarum uexatarum in orbi terrarum, solarum...!


    Proximo die Dominico eas noui. Indutae sunt tamquam antiquae feminae Graecae roseis peplis, sed incedunt fustibus armatae. Haec `rosea manus´ complectitur 400 feminas proeliantes quae agunt in Provincia Borealis (officiale: Uttar Pradesh) Indiae. Sibi appellantur `rosea manus´ propter colorem uestitus translaticii "saris" lingua Indica nuncupati atque docent feminas uexatas se defendere.

    Hac in prouincia, feminae quinquagenae nouenae ex centenis (59%) ductae sunt in matrimonium inuitae antequam undeuiginti annos natae sint, 54% non adeunt umquam scholam atque 38% patiuntur corpoream uim plagasque.

   Cum itaque publicae securitatis custodes passiui sint, feminae instructae sunt. Et non solum consilia dant, sed etiam docent uim ui repellere.

   Sed hunc statum inferiorem uimque corpoream patiuntur feminae in toto orbe terrarum, non solum in India, sed etiam plurimis in nationibus quae sese definiunt, ut supra dixi, liberae et iustae.

   Quidam interretialis scriptor, cum scriberet de his rebus, ualde mirabatur quia non intelligebat "quis mallet in matrimonio coniungi cum pecude quam cum femina". Memini enim illius libri Holbergiani qui studium meum excitauit... necnon risus hac proxima aestate, ubi legi haec:
"O terque quaterque beatam Europam nostram! Maxime vero Galliam et Magnam Britanniam, ubi sexus sequior nomini respondet, ubi mulieres caece adeo virorum imperio ac voluntati obsequuntur, ut machinae potius aut automata quam substantiae libero arbitrio praeditae videantur."
      Sed quamquam haec fabula sit saeculi octaui decimi, nostro in tempore adhuc non dissimilis res est: nonnullas abhinc hebdomades quaedam femina admodum propinqua mihi fassa est coniugem suum eam uelle submissam. Per deos paganos et per deum christianum et per diuinam Naturam, quam ueneror uereorque, iuro, amici lectores et lectrices, uocem "submissam" quam tantummodo in textibus legissem, non audiuisse umquam egressam ex ore hominis tam propinqui mihi, sollicitatae pugnantique semper pro causa iniqua et aduersus hominis indignitatem.

      Quo pacto quaecumque natio libera -ut dicam plus minusue sicut ille sapiens scriptor- potest artes callere, scientiae prouentum consequi, uitam communem componere, cum eodem tempore plerique uelint dimidiam populi partem, uel plus quam hanc, in statum inferiorem redigere, et praesertim cum hoc facere uelint in nomine libertatis? Nonne simplicius uideatur si omnes eadem iura habeant? Nonne est aequitas uerum libertatis fundamentum?

       Mihi est puella duodecim annos nata ideoque non fieri potest ignorare hoc neque uolo illam nescire omnia haec; immo potius magnopere nitor ut in meae puellae oculis (quod etiam opto in omnium puellarum oculis) adultum non sit signum umquam, ne solitudinis quidem umquam.

     Verbis his scriptis, mihi in mentem uenit ille Ciceronis sententiosus sal quem hoc in scriptorio primum exaraui cogitans de actiua passiuaque iniustitia:
Iniustitiae genera duo sunt: unum eorum qui inferunt, alterum eorum qui ab iis quibus infertur, si possunt, non propulsant iniuriam.
    Scistisne quod humanum uitium ille Arpinas noster dixerit latissime patere hanc magnam luem faciendi iniuriam in aliquem necnon aggrediendi aliquem ut adipiscantur ea quae concupiuerunt? Auaritia.


11.11.2008

ABIETVM PINSAPONVM SILVA

En uobis tantummodo duae imagines photographicae a me captae hoc hebdomadis fine in montibus Gaditanis iuxta tramitem abietum pinsaponum. Difficile est exprimere uerbis pulchritudinem colorum, luminum,... diuinae Naturae: uiridis pax, limpida aura, placidae bestiolae, lumen splendens, umidum caelum, aprica prata, ubi cadunt flaua folia atque arua seminantur eodem calore autumnali... O locus amoenus! Quam beatissima uita agitur procul ab urbe!


11.07.2008

MONTANVS HEBDOMADIS FINIS

Post prandium ex Leonis Insula discedo bene comitata marito et liberis. Totum hebdomadis finem agamus Gaditanis in montibus (Hispanice dictum est Parque Natural de la Sierra de Grazalema) ad fruendam naturam, montanam pacem. Raptim scribo quia hora fugit. Cursim abeo.
Quamquam ordinatrum mecum non iter facit, hippoperas tamen sarcinasque fero plenas chartarum. Die Lunae coetus maximi momenti in Facultate est, alius quoque hebdomade continenti. Quid est, Sandra? Num fieri non potest caput mentemque requiescere per duos uel tres dies? Accidit idem quam ultimos menses: noua curricula academica, noui Gradus Tituli, nouae disciplinarum schedae, noua, noua, noua... quae semper imminent, sed nihil mutatur umquam... Adhuc nequaquam scimus qui nobis erunt Noui Tituli -non solum Gadibus, sed etiam nostra in Baetica terra-, sed necesse est implere atque exarare milia schedarum chartarumque. Me sentio tamquam coactam aedificium ex tecto exstruere.

Sed laborum tantorum culpa poenaque meae sunt: "Euitata Charybdi in Scyllam incidi". Atque incedo pariter atque ille Sisyphus grauissimum et rediturum saxum pulsans optansque id colocare supremo in monte.
Attamen, conabor placidis auris uesci fruique una cum famila montana pulchrae terrae meae pace. O optata Natura, ad te moxmox ueniam! Quantum aurâ tuâ indigeo!
Valete cari amici, ualete dilectae amicae, beneuoli lectores lectricesque atque alumni, nescio quousque. Post diem Lunae plura alia munera relicta mihi sumenda sunt, sed omnia scripta uestra pergam legere, legere ac legere.


*Ad legendam imaginis descriptionem premite hic

11.01.2008

GLISCAT LATINITAS!: EPISTVLAE EX JAPONIA VENIENTES ET PLVS VLTRA

Nonnullis abhinc diebus "recepi" quandam epistulam ex Japonia scriptam a nouo amico, saltem id spero, qui meas insulsas nugas legit. Rubescere fatetur propter sua latina ridicula. Noli timere! Ego ipsa rubesco fere cottidie propter mea, mendarum plena, sed nihil refert, quoniam certe "nec ullam esse disciplinam quae non peccando discatur" quod alumnis studentibus meis saepe dico.

Quattuor sodales Hispani, tres uiri (Jaume et C. I. Caesar et Gustauus) unaque femina (Liuilla), plurimas diuersasque sententias discipulorum ferunt: haec pagina interretialis a quattuor equitibus pulsa celeriter progredit.

Conterranei sodales me certiorem fecerunt de quodam "uiro cum pluteo pleno" ex Illionesia ueniente: hic facetus homo prope Sicagum Lacum Crystallinum oppidum colens magister est isque mercinnarius, ut ille ipse dicit, cuius familiaris uita uidetur pulcherrima (o quam tenerrimum colloquium illud cum sua filiola Ada Carolina habitum) et iocosa sua uerba Latina.

Nostra Raphaela nota iam est, sed mutauit suas "nugas latinas": nunc exstat colligens de tribulis fucus. Mihi cordi sunt sua praecepta culinaria crustulaque semper aliquantulum salis condita!

Illa femina consodalis et noster Nemo mihi attulerunt nonnullas "micas latinas" cuiusdam Zoerardi Slouaci, felicis mariti, felicis patris, cui propositum est scribere calamo Latino et uerba "huius obsoletae linguae" in interreti mittere: Poteritne nobis exprimere suas cogitationes hodiernas sermone tali?
Eduardus Pinarius, sodalis Gaditanus, uix sibi uacat academicis in laboribus implicatus, sed nobis interdum relinquit sua scripta subsiciua.

C. Punkus Maximus Geta, ille Deus ex crapula unus solusque in interreti qui pariter scribit Latine Graeceque, certiorem me fecit de Petro Lench, cultore poesis originalis Latinae ad Montem Heliconium, ubi Anglicae aurae tamen afflant.

Et in Arcadia inueni bonum Stephanum Rocca placide cogitans de rebus hodiernis atque de optimo genere linguae Latinae docendae.

In Schola denique obuiam facta sum cuidam Homini Ciceroniano qui ex Ciuitatibus Foederatis Americae uenit: "literarum artibus studens, magistri gradum adsequitur Pennsyluaniae". Fatetur Latinae linguae amator, sed interdum tiro. Sed quis est hodie qui Latine scribat et tiro non sit? Haud plurimi.

Hodie fere omnibus in terris dies celebratur defunctorum. Ego tamen diem celebrare uiuarum linguarum malo: Gliscat Latinitas... ! ut dicam pariter ac meus Thersites optimus. Et dum foliis cadentibus caelum autumnum sua frigora in mundum immittit, Latinae paginae aestiuis Interretialis solis radiis calefactae florescunt.
***

*Imaginis descriptio: Muralis pictura describens "Ver Stabiae praebens flores" (Museum Archaelogicum Neapolis)

10.26.2008

De symbola conclusa aliisque laetitiis animae

Post nonnullos dies mihi ualde intentae operosaeque hebdomas optima placidaque finita est. Domi clausa fui concludens quandam symbolam de cabala christiana ac de Paulo Israelita in cuius studium incumbebam plurimis abhinc mensibus. Gratias ago meae sodali Violae quae eam et perlegit et emendauit. Continentibus enim in diebus hanc symbolam tandem mittam ad quoddam commentarium periodicum ut edita sit, si libeat, in lucem (spero fore ne in sterquilinium, "quo Tartarea colluuies atque omnium malorum sentina confluit", proiicienda sit).

Laetissima quoque sum quoniam mei alumni primum Latine scribere inceperunt, non solum hoc in insulso scriptorio (uidete, quaeso, commentarium de nostro ministerio *hinstitutionis), sed etiam in Foris meorum Auditoriorum Virtualium.
Interretiali in pagina "Lingua Latina Per Se Illustrata (LLPSI)" nuncupata editores mentionem de insulsi huius scriptorii auctrice fecerunt necnon de uariis optimis rebus pertinentibus ad latinitatem uiuam et LLPSI.

Dissertissimus Iarcius Gaditanus primum in Schola ad me scripsit praebens optimum lexicon hispanicum-latinum ad usum modernum, auctore Iosepho Iohanne del Col, quod admodum nesciebam et quo penitus egebam. Gratias plurimas illic egi et hic ago bono Iarcio.

En uobis epistula quam Erasmus anno 1520º scripsit ad Paulum Ricium (siue Ritium), doctissimum Israelitam, medicum siue physicum Maximiliani imperatoris et ad Christianam fidem conuersum. Erasmus enim eum nouit Papiae ubi philosophiam publice docebat. Verba Roterodami describentes indolem Ricii optimam Iarcio dicare uolo propter humanitatem suam erga me:

LB. 546: Erasmus Rot(erodamus) Paulo Ritio, philosopho consummatissimo[1], s. d.

[Agrippina 11 Nouembris, anno 1520] ALLEN, IV 379


Libellus tuus, eruditissime Riti, me paulo aequiorem reddidit negocio Caballistico: quanquam antehac non eram admodum infensus, siquidem ignoscendum arbitror ut humanum uicium, si quisque faueat iis studiis in quibus et plurimum insumpsit temporis et se praecipue valere confidit. Coeterum istos quis ferat, qui quicquid non intelligunt tam acerbis tamque pertinacibus odiis persequuntur[2]? Neque vero uno nomine mihi placuit opus. Eruditio quae tibi perpetua est, hic mihi non potuit esse noua. Sed in primis arrisit candor ille et perspicuitas, quae rem ita ponit ob oculos ut caeco quoque posse esse conspicua. Arrisit animus iste Gratiis et amicitiae natus, qui tanto studio tuetur hominis eruditissimi innocentiam aduersus impudentissimos sycophantas. Arrisit denique te, hoc est absoluto veroque philosopho, digna moderatio: qua sic fortiter patrocinaris amico, ut a conuiciis in aduersarium temperes, magis reputans quid te quam quid illo dignum esset. Nam breuitati non perinde faueo, cum mihi licet occupatissimo perlectum opus famem sui reliquerit. Bene vale, doctissime Riti. Agrippinae. Anno M.D.XX.
_______________
[1] TIT. PHILOSOPHO CONSVMMATISSIMO om. H
[2] Persequuntur F : prosequuntur a.

10.17.2008

ARS OPPOSITORVM

Quam abundans est uita sensibus contrariis! Quam difficile est in arte oppositorum uersari! Interdum neccesarium est mihi consilium capere faciendae cuiusdam rei maximi momenti cuius fines oppositi sunt et "quos ultra citraque nequit consistere rectum". Fortasse consilium hodie captum in alterum extremum migret cras aut perendie.
Hodie enim meminissem huius epigrammatis Martialis (XII 46):


Carolus Bouillus (ca. 1475-1566) sua in Arte oppositorum [Parisiis: Ex officina Henrici Stephani, impensis eiusdem et Ioannis Parui ..., 1510], scripsit de antiperistasi: quod motus genus "physici definiunt contrariorum esse circumstantiam, qua quodlibet in sui contrarii loco proprie salutis et conseruationis suae causa in se ipsum arctius colligitur euaditque fortius ut suo resistat contrario." Hic motus fictus est quibusdam a physicis graecis ut negarent "inane" esse, sicut Cicero refert suis in Academicis (II 40, 125):

Tune aut inane quicquam putes esse, cum ita completa et conferta sint omnia, ut et quidquid mouebitur corporeum cedat et qua quidque cesserit aliud ilico subsequatur?

Fortasse hoc perpulchrum certamen inter opposita in quo plerumque uitam agimus, neccesarium sit. Tanta enim est utriusque oppositi in tuendis suis partibus cura et sollicitudo, ut sine uictoria tandem pugna dirimatur, sine uictoria "inanis".

10.10.2008

MINISTERIVM *HINSTITVTIONIS HABEMVS!: "DE MALO SCHOLAE"

Mirum *hinspectu!
Preme *IC si uis *hinspicere *Hintegrum uideogramma et locum *had cogitandum "De Malo Scholae".
Lege *hetiam *oc carmen Catulli, poetae tam *hiocosi quam *hille caelator qui *hexarauit *histas litteras *haureas nostri ministerii *Hinstitutionis.
*Hestne *hadeo *hiocosus fuit? *Han *omo *hingeni *ebetis et *himperitioris?

LXXXIV. Ad Arrium

CHOMMODA dicebat, si quando commoda vellet
dicere, et insidias Arrius hinsidias,
et tum mirifice sperabat se esse locutum,
cum quantum poterat dixerat hinsidias.
credo, sic mater, sic liber avunculus eius.
sic maternus avus dixerat atque avia.
hoc misso in Syriam requierant omnibus aures
audibant eadem haec leniter et leviter,
nec sibi postilla metuebant talia verba,
cum subito affertur nuntius horribilis,
Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset,
iam non Ionios esse sed Hionios.

***

CIL III 371 Cyzicum: ... HAVETE TRANSITORES, BALETE TRANSITORES
CIL III 3800. Igg.: ... FECIT FRATRI RVSTICO QVEM OSTES HOCIDIT AN. XXXX
CIL III 14190: ... POS HOBITVM LETVS MERITI MEMORIA POSVIT...
CIL V 7647 Ager Saluzzensis: ... P. MINICIVS MARMVRIS QVRAM HEGIT...
CIL X 477 Paestum: ... AB HORDINE DICTV EST ...
CIL X 633 = CE 1308. Salernum: HAVE SEPTIMA. SIT TIBI TERRA LEVIS ....

***

BIBLIOGRAPHIA SELECTA DE LITTERA SIVE NOTA ADSPIRATIONIS "H-" LATINA*

LENCHANTIN DE GUBERNATIS, "Di alcuni fenomeni di aspirazione e un epigramma di Catullo", Rivista di filologia classica, XLVIII (1920), 444-448.
MEILLET, A., "Le problème de l'orthographie latine", REL (1924), 28-34.
MAROUZEAU, J., "Quelques traces de l'aspiration initiale en latin", Hommages à Niedermann (1944), 238-243.
RUBIO, L.-BEJARANO, V., Documenta ad linguae Latinae historiam illustrandam, Manual de lingüística indoeuropea VI; Madrid 1955.
GERNIA PORZIO, M. L., "Vicende storiche e strutturali dell'aspirazione latina", AGI LIX (1974), 56-102.
FERNANDEZ, C., «Límites precisos de la aspiración inicial en latín», Habis 26 (1995), 271-280.
BALLESTER, X., Fonemática del latín clásico. Consonantismo, Madrid 1996.

____
*MAR. VICT. K. VI 5: "H quoque adspirationis notam, non litteram existimamus".

10.06.2008

PIPER SALVE

    Hodie uesperi conuenturi sunt qui sermonem politicum mihi arcanum loquuntur et Studiorum Vniuersitatem coquere uolunt. Ille barbarus salsus solum in nomine, comitatus fortasse illo altero Sinistro, nobis aderit tandem ad colloquendum de nostris nouis Titulis Gradi ac de nostra Facultate Vniuersitateque. Nisi autem fallor, commixta erint fatua uerba piperis egentia numerique insulsi. Eamus igitur spectatum quid agant dicantque homunculi qui politici uocantur. Spero fore ut adsint optimi coqui qui arte commiscere sciant piper salemque et operam dent ut nostrae Vniuersitati saporem addent eamque salsam faciant.
       Interim en uobis optimus hic libellus quo "cibus" linguae Latinae conditur et gratiorem saporem accipit.

PIPER SALVE quid est?

Hoc libello "cibus" linguae Latinae conditur et gratiorem saporem accipit. Bene sapiat tibi!

S.: Piper, salve!
P.: Salve, Sal!
S.: Quid agis hodie?
P.: Nihil novi, quid tu?
S.: Ego linguas delecto, si satis sum. Mihi placet autem interdum nimis adesse, ut horreant.
P.: Esto attentus, ne evanescas, nam si sal evanuerit, in quo salietur? [*Math. 5, 13]
S.: Quid autem de te ipso, Piper? Nonne tu quoque homines libenter terres?
P.: Linguae me plus te timent, nam acerrimus sum, si niger sum. S.: Cave ne erubescas!
P.: Ruber mihi non placeo, sed viridis suavior sum, si volo. Saepe etiam albus esse mihi placet.
S.: Ego neque colorem neque saporem mutare scio. Item semper eundem saporem do cibis. Mane artem tuam docebis?
P.: Haud facile factu erit, sed conabor attamen.
S.: Quid ergo faciamus.
P.: Si nos commiscuerimus, quolibet colore ac sapore apparebimus. Si nimium nostri erit in cibo, linguas videbis ardentes, si parum fatuus sapor linguae taedio erit plusque nostri cibo addet coquus.
S.: Consilium tuum mihi placet. Vna hominibus gaudio et horrori erimus et linguas provocabimus modo urentes, modo suaviter tutillantes.
P.: Eamus igitur spectatum, quid homines agant. Audivi hodie esse conventuros, qui Latine loqui et Romane coquere velint. Operam demus, ut linguam latinam eorum salsam faciamus!
S.: Tecum adero. Operae pretium erit.

10.01.2008

NVM LATINA LINGVA DIFFICILIS EST?

Si quis Gadibus Latine loqui et scribere atque Latinos textus de antiqua Graecia et Roma legere et audire facile vult, id facere potest naturae ratione et Orbergiana methodo in nostra Studiorum Vniuersitate:


Primus Gradus Humanitatum
Facultas Philosophica et Litteraria (UCA -Hispania)

***
"Lingua enim Latina est quasi clauis, qua omnes fere gazae omnesque pretiosissimae arcae, quibus humanitatis Europeae opes continentur, ante oculos nostros mirabiliter patescunt".
Aloysius Miraglia dixit.

***

Clavis, -is (f.) est instrumentum ferreum , quo ostia, arcae et id genus multa clauduntur et aperiuntur.
TIBVLLVS 1, 6, 34: "... tua si bona nescis servare, ah frustra clavis inest foribus"9.29.2008

XXVI CONVENTVS "REI CRETARIAE ROMANAE FAVTORES"

Gadibus, in Facultate Philosophica et Litteraria, "Rei Cretariae Romanae Fautores" conueniunt ab die 28º mensis Septembris usque ad diem 5º mensis Octobris.

Legite quaeso plura hic

9.28.2008

HVMANISTAE ADVERSVS GRAMMATICORVM VVLGVM

Nonnullos abhinc dies mihi in animo erat in lucem edere hunc commentarium de Io(h)anne Maldonato. Sed duo nuntia, alterum triste de acerbo funere cuiusdam perillustris professoris, alterum festum laruatumque de lingua Latina prae ceteribus Europaeis celebranda, quandam moram interposuerunt ideoque commentarium produxi usque ad diem hodiernum.

Vitam claris obscurisque ac luminibus umbrisque plenam doctus professor López Eire umquam dixit callens Graecum theatrum et Dyonisiacam religionem. Inter alia enim referebat plus minusue haec:

Comoedia enim agit fabulam hominum in grege uiuentium et pergendorum uiuere sicut genus humanum in perpetuum, Tragoedia tamen uitam uniuscuiusque hominis eamque mortalem atque unicam esse ostendit. Optimum est actores ridere aut flere palam spectatoribus fabulae, quia hi omnes simul ridentes aut flentes ex theatro egrediunt mundi et purgati et elatiores: Graeci catharsim appellabant.

Thersites noster conscripsit de Io(h)anne Maldonato suo in commentario "Burgensis cinis" inscripto. Nonnullis abhinc annis urbem Burgos adiui, sed non fieri potuit intrare in templum Cathedrale, quod erat struendum denuo quibusdam in partibus. Quamobrem hoc saxum, sub quo recumbit humanista Io(h)annes Maldonatus complectens eius epitaphium -cuius imago a Thersita mutuata sum pace sua- uidere ideoque photographare non potui.

Io(h)annes Maldonatus, una cum Hispaniola (1535, 3ª ed.), De motu Hispania (1545 ms.) et aliis, etiam Paraenesim ad politiores literas adversus grammaticorum uulgum scripsit anno 1529º, in lucem editam et translatam ad linguam Hispanicam anno 1980º a doctis professoribus Eugenio Asensio et Iohanni Alcina Rovira.

Hoc in opusculo humanista Burgensis existimabat Antonii Nebrissensis Introductiones Latinas (editas anno 1481º ductasque diu pro quibusdam Bibliis Vulgatis grammaticalium studiorum) fastidiosissimas esse pueris, utpote quod eruditum opus idoneum esset praeceptoribus, non discipulis; et non solum classicorum studiorum renouatum programma proposuit, sed etiam accusauit nefastam Latinam institutionem in Hispania quod grammaticalibus Antonii inanibus et infinitis decretis puerorum mentes irretiret et eis magnam temporis iacturam faceret ad perdiscendos optimos auctores, qui legendi essent quam primum et post nonnulla grammatices rudimenta.

Lucius Flaminius Siculus, perillustris et dissertus uir Romanus qui in Studorium Vniuersitate Salmanticensi docuit anno 1504º -ubi enarrabat Plinium De naturali historia et Ciceronem tanto doctorum scholariumque concursu ut aegre gymnasium caperet multitudinem-, rogatus a Maldonato quemadmodum in Italia uis institutionis esset, respondit haec mirabilia quae in Paraenesi continentur:

"Libellus quattuor aut quinque foliorum pueris exhibetur in quo declinandi ac coniugandi breuis formula continetur; quo absoluto, fit quidem intra mensem, ad Terentium statim et Salustium iubemur applicare animum. Enimuero, Maldonate, nondum ego plene nonum actatis annum agebam et Salustium relectum a matre totum memoria tenebam, prandiolum siquidem matutinum sumere per matrem haud prius licebat quam quod pridio ipsa praelegerat renarrarem et sine libro redderem. A sinu matris eiusque disciplina ad Pomponium Laetum qui Romae per id temporis in gymnasiis regnabat sum delatus...”

***
Incredibile lectu et mirum dictu!

Puer octo annos natus qui memoria tenet et recitat Sallustium! O tenacem puerilis aetatis memoriam! Matrona Romana finis saeculi XIV quae legit textos Latinos classicos eosque suis filiolis!
O amorem maternum inauditum! O auctoritatem publici magisterii iniuste ablatam feminis satis diu!
Sed de miris feminarum puerorumque qui Latine locuti sunt saeculis XV aut XVI fortasse plura alias.

In continentibus diebus, exacte Iouis die, sessiones primas Latinas modulabor alumnis primi gradu Humanitatum.
Gratias Thersitae ago qui, uitae suae fabulam agens palam lectoribus, huius Paraenesis monumentum memoriamque prodiderit mihi immemori.

*Imaginum descriptio:
-Sepulchrum et epitaphium Io(h)annis Maldonati (+ 1554) in templo Cathedrale Burgensi
-Antonio Nebrissensis Grammaticam docet coram domino Iohanne de Zuñiga. Introductiones
Latinae, 1486 (BN Matritensis)


9.26.2008

FESTVS LATINAE LINGVAE DIES IN EVROPA


A mani ad meridiem -hoc legitur in quodam nuntio et ita nuntiatum est ab uariis interretialibus scriptioribus et gregibus- in aedibus stationis radiophonicae KISS tempora Caesaris rediisse uidebuntur. Viris quibusdam doctis adiuuantibus, qui in Vniversitate Libera Berolinensi litteris student, turris KISSalis in frequentissimum forum Romanum mutabitur.

Vt enim dies festus linguarum Europae celebretur, KISSus FMus linguae paene mortuae animam nouam inspirat.

Tempore matutino Nora et Bastianulus nulla nisi Latina verba proferent. Claudia nuntios Latine uersos leget, Bastianulus rhapsodias congestuum Latine recitabit, omnes ludi lucrum ferentes Latine indicentur.

Hic inspice quae praecipua exspectare possis die illo linguae Latinae festo apud KISSum FMum.

***
[Hora tertia p.m.] A mani ad meridiem nihil Latine audiui.
Ecquis nonnullos nuntios, rhapsodias aut uerba alia Latina accepit?
Iocusne stationis radiophonicae KISSi FMi? An hoc alias fuit?
Si quis est qui aliquid audiuerit hodie, heri aut alio die, ad me scribat, quaeso, aut dicat mihi.
***
[Hora undecima p.m.] Hac in pagina interretiali "LatinLanguage.us" aliquod audire et inspicere potuerunt aut id uidetur.
Sed si huiusmodi Berolinenses, viris quibusdam doctis Vniuersitatis adiuvantibus, agunt festum Europearum linguarum diem, melius est non agere nonnullum festum Latinae linguae diem:

9.22.2008

PROFESSOR LOPEZ EIRE IMMATVRA MORTE RAPTVS


Dominus Antonius López Eire morte immatura raptus est nobis proximo die 21º, Cathedrarius Professor Philologiae Graecae Studiorum Vniuersitatis Salmanticensis, perillustris linguae Graecae palaeophilologus.

Triste plane acerbumque funus. Solacium molle et humanum adhibendum est familiae.

9.19.2008

TRAMES PER SALINAM "TRES AMICOS": DE FLORE SALIS

Nudius tertius uesperi tramitem feci per aestuarium ac salinam "Tres amicos". Haec salina sita est apud oppidum Sanctum Ferdinandum, seu potius Insulam Leonis (propius Gades) iuxta flumen "Anulum", ut sic dicam (Hispanice "Arillo"). Locus amoenus atque aquatilibus auibus halophilis et salsis riuulis (ut in imaginibus photographicis uideri potest) et maritimis oris (Hispanice "marismas") plenus. Quam pulcherrimum mirumque spectaculum Naturae!
Nam praelongi canales excipiunt excrescentes maris fluctus, qui deinde in patentes quasdam areas influunt, ubi aqua marina, caelesti rore et Aquilone flante concreta, id genus salis marini emittit.

Quo sale utentibus Gaditanis in saliendis, mox captis piscibus (quorum in eo mari amplissima est captura), magna profecto fit tum lucri, tum piscatorii nominis accessio, propterea quod eo sale saliti pisces et per uniuersam hinc inde oram et ad mediterraneos non omnibus in locis maritimis is condensetur, propterea quod non nisi pro aeris atque regionis temperie eiusmodi constipatio fiat.

Non enim in regionibus aut supra modum frigidis aut uehementer calidis, sed a temperie ad calidum declinantibus maximeque Austro expositis concrescit id genus salis Gaditani.

Etiam potuimus inspicere florem salis, qui in salinis uelut fauilla tum tenuissimus leuissimusque tum candidissimus efflorescit atque ut rubigo salis innatat, quamuis odore et colore multum a sale dissentiat.

Sic describit Plinus Maior "florem salis" [nat. 31, 90-92]:

Salinarum sinceritas summam fecit suam differentiam quadam favilla salis, quae levissima ex eo est et candidissima. appellatur et flos salis, in totum diversa res umidiorisque naturae et crocei coloris aut rufi, veluti rubigo salis, odore quoque ingrato ceu gari dissentiens a sale, non modo a spuma. [...] floris natura aspera, excalfactoria, stomacho inutilis, sudorem ciet, aluum soluit in vino et aqua, acopis et zmecticis utilis. detrahit et ex palpebris pilos. ima faecis concutiuntur, ut croci color redeat.


*Imago photographica "floris salis" capta inter tramitem. Color rufus allatus est ab Dunaliella salina


Flore salis, qui naturalem ciborum saporem auget, fere omnia esculentia condio salioque, praecipue acetaria. Minus natrium siue sodium continet quam marinus sal communis. Succus delicatus isque penitus perceptus est ab salicultoribus naturali arte. Soleo enim emere eum nuncupatum "Sal glaciei" qui uendunt amici salinae Sancti Vincenti. Atque pro certo scio florem salis sale communi suauiorem esse et ex palpebris pilos non detrahere.

Flos salis nuncupatus "Sal glaciei" continet: Magnesium: 0,65% . Calcium: 0,13%. Ferrum: 0,41 gr./100gr. Potassium (Kalium): 0,17%. Iodum: 500 ppb


*Imago mutuata hinc [textus Latinus meus]

***

I. LONGHURST, "The Identity of Pliny's Flos Salis and Roman Perfum", Ambix, Vol. 54, Nº 3, November 2007 , pp. 299-302(4).

9.17.2008

DE LINGVA LATINA IN PHILOLOGIA LATINA ADHIBENDALegite precor hoc scriptum "Et idcirco vocatum est nomen Babel...," scriptoris interretialis nomine Nullius. Numquam dixerim melius... nec possem. Quam maxima prudentia huic homini sapienti, qui de rebus sapidissimis salsissimisque cogitat ut haec:
"Non sum, ut nonnulli esse videntur, auctor ut omnes omnibus in negotiis linguam Latinam ac sermonem communem adhibeant, quod esset difficile cum studia Latina non tam late nunc promoveantur: sed quid obstat quin philologi saltem qui de philologia Latina scribunt etiam Latine scribant? Cur necesse est mihi akademischen Prosa de lateinische Kunstprosa pati cum tantum velim plura de Ciceronis genere scribendi discere?"
Professor Michael von Albrecht, cum tractaret De lingua Latina in Philologia latina adhibenda [ediderunt A. Capellán García-M.ª D. Alonso Saiz Acta Selecta X Conuentus Academiae Latinitati Fouendae (Matriti, 2-7 Septembris 2002), Romae-Matriti 2006, pp. 31-32], haec etiam scripsit:

«Quid, quod, cum hodiernas philologias circumspicimus, idem fieri videmus? Hoc est illud quod argumentum ex analogia petitum appellaverim: nam ii, qui philologiae Anglicae student, Anglice plerumque scribunt, ut ab omnium gentium viris doctis, qui Anglicis litteris student, intellegantur, item philologiae Francogallicae studiosi Francogallice, Germanicae Germanice, Russicae Russice. Quidni Latinae Latine?

Huic argumento vicinum ac propinquum est, quod argumentum commoditatis dici potest: omnium enim nationum viri docti (qui quidem philologiam Latinam profitentur) sermonis Latini periti sunt. Quare quidquid doctorum in usum scribitur, Latine scribatur. Huc aliud emolumentum accedit: Si omnes ii, qui philologiam Latinam tractant, sermone Latino utentur, non in compluribus linguis hodiernis ediscendis tempus conterent, sed ad linguam Latinam perdiscendam vacabunt.

Etenim vide, quam laboriosum sit, tot Europae linguas discere, ut collegarum scripta legere possis. Quod equidem cum per totam vitam quoad fieri potuit temptaverim —non quidem me oleum et operam perdidisse dico (nam et omnium gentium viri docti plurimum ad philologiam augendam contulerunt et linguae hodiernae pulcherrimae sunt dignissimaeque quae discantur, neque cuiusquam rei me paenitet: quae si culpa fuit, felix culpa fuit); id tamen contendo: Nonne facilius erat omnia Latine scribi? Huc aliud commoditatis argumentum addo: Latine discentes et scribentes etiam ceteras linguas facilius discemus. Tertium autem postea videbimus: nam linguā Latinā defendendā facilius ceteras Europae linguas defendemus. Cum commoditatis argumento autem coniuncta sunt argumenta ex rerum naturā petita. Quid enim magis naturae congruens quam de litteris Latinis ea lingua loqui, qua conscriptae sunt? Quod cum faciemus, primum non in hodiernarum linguarum verbis quaerendis tempus conteremus, quae quidem necesse est non esse propria neque ad res Latinas accommodata —quis enim nescit nullum ullius linguae verbum perfecte cum vocibus Latinis congruere?—, sed verbis propriis utendis ad rerum etiam veritatem propius accedemus. »

Cura ut ualeas optime in perpetuum, Nemo sapiens!

9.15.2008

BARBARI ADVERSVS HVMANISTAS (II)

Nudius sextus a me quaesiuit amicus quidam hoc: "O dilecta Alexandra, certiorem fieri uellem de sensu ultimo uerborum quae in tuo cyberdiario scripsisti: an de desidia aduersus Latinitatem, an de alia re quae tristem de auguriis culturalibus te habeat..."
Conabor illi respondere et ceteris amicis lectoribus, peracto hodie Academico Claustro mensis Septembris.

ERASMVS ROTERODAMVS in suis libris ANTIBARBARORVM [71, 337-341] scripsit haec:

"ORATIO FOECIALIVM. Quo tandem iure, o uos Gothi, e uestris egressi limitibus, non modo Latinorum prouincias occupatis (disciplinas loquor liberales) uerumetiam ipsam urbem rerum dominam Latinitatem audetis incessere? Quanam iniuria lacessiti? quid petitis? Quod si bellum placet, iusto Marte decernite, facite pugnandi copiam. Sin pugnae diffiditis, desinite molesti esse, excedite solo, regionem hanc purgate, uestris finibus continemini. Quod si hostes quam latrunculi dici malitis, prodite e latebris, conserite manus, et publico certamine finis quaeratur odiis, aut uos uicti quiescite aut nos uobis uictoribus concedemus."

In Hispania (quamuis ceteris in nationibus res haud dissimilis est, immo peius) Classica Studia atque Latinitas neque amata neque dilecta sunt a plerisque: Gothorum siue barbarorum agmina eam Romanam prouinciam occupauerunt. Nam linguam Latinam uulgus odit eamque nostri homines politici conculcant. Etiam inter Philologos sodales (quod grauius est) quaedam Barbaries latet: nonnulli Latine loqui contemnunt (O quantas illecebras amittunt!).

Illud epigramma de Barbariei reditu, a Magistro nostro scriptum, quoddam gryphum complectitur. Quod aenigma soluitur si legitis primam uniuscuiusque uersus litteram, id est, acrostichum P-S-O-E: Sinistra politica educatiua illum LOGSE monstrum et paulo post alterum in medio corpore detruncatum tulit. Dextera agmina tamen culpae haud expertes sunt propter suum pessimum oppositum.

Gadibus enim Philologia Classica euanescat fortasse continentis annis (utinam fallar!), quia, ingressuris in EEES nobis obiter facta erit academica reconuersio eaque laboralis. In praesenti Vniuersitatis moderatoribus rectoresque maximi momenti esse uidetur nec scientia nec doctrina nec studiorum qualitas, sed solum alumnorum numerus et quantitas et oeconomica commoda siue emolumenta: "sed meminerimus quam periculosum sit in una utilitate scholarum fundamenta ponere! nihil est enim per se utile aut salutare, sed prout uariis rebus aut usibus accommodatur" (Valahfridus 1992).

Adhaec barbaro Rectori nostro (O crudele fatum! Cur huic tam salsum nomen dedisti?) non cordi esse uidetur (utinam iterum fallar!) neque Philologiae Classicae Grex alumnusque neque Facultas Philosophica et Litteraria Gaditana (praeter nostram amplam Aulam Magnam). En uobis, exempli gratia, unum imperium dictatum ab aulico Barbariei comitatu: "Disciplinae optatiuae habentes minus quinque alumnis non ministratae esse possunt!". Vnum abhinc annun una et altera disciplina nostra (Metrica et Prosodia linguae Latinae, Vulgaris sermo Latinus,...) modulatae esse non potuerunt, quoniam quattuor alumni inerant et, post unum mensem sessionum, suppressae fuerunt illo anno (cyberprogramma VNIVERSITAS XXI nuncupatum nostras academicas res regit). O supina cyberstultitia! O quam maxima contemptio alumno discendi auido ac professori docendi cupido!: "Alumnus quasi gemma putari deberet" dicit quidam sapiens amicus.

Hispani iuuenes qui in Studiorum Vniuersitatem ingrediuntur, in technica scientificaque studia atque in negotiorum disciplinas incumbere malunt. In gymnasiis siue scholis paucae horae dicatae sunt linguae Latinae, multo minus Graecae. Insuper barbari non pauci parentes et discipuli, quorum nonnulli scholae futuri magistri erunt [uide precor infra Cascalii epigramma], linguas classicas inutiles atque obsoletas aestimant et maledicunt optimis Latinitatis magistris qui heroici exstant docentes sermonem Latinum.

Tristis est Classicorum Studiorum res et Secundaria Superiorque Institutio! Nam si Latinitatis optimos magistros et professores non habemus in Scholis atque Vniuersitatibus, non fieri potest unquam primi agminis Classica Studia Humanismusque neque inde homines peritissimi qui Latine (Graeceque) loquantur.

Hac de causa Barbarorum agmina (id est, homines qui linguam Latinam et Graecam nesciunt atque in Mundi Classici fontibus non bibunt, nec uolunt quidem, quod peius est) nostrae modernae culturae et doctrinae et scientiae arua populantur.

Num nostra terra Baetica, illa Antonii Nebrissensis, in praesenti ualet ad instruendum equitatum exspectatissimum nouarum rerum Latinarum?

***
FRANCISCI CASCALII Epigramma* "In Otum",
quendam Hispanum litterarum ludimagistrum barbarum
saeculi XVII (an potius saeculi XXI?)

Litteras docet Otus Albaceti,
Otus notus in orbe Bergulano
[1],
Nam prurigine obaestuat docendi.
‑ Otus ludimagister est, o amens!
Quis non ludimagister esse possit?
‑ Otus tum docet, esse cum docendus
Musas debuerat politiores,
Cirratis pueris
[2] et alligari[3].
Hic Graecanica nescit alphabeta,
Hic (mirabere!) nescit et Latina,
Num nostratia norit, haesitatur.
‑ Ergo quid facit Otus Albaceti?
‑ Doctos imbuit arte nesciendi,
Indoctos facit imperitiores.

___________
*Epigramma in endecasyllabis phalaeciis concinnatum
[1] in orbe Bergulano : Bergula siue Vergula, Hispaniae oppidum in antiqua Bastitania
[2] cirratis pueris : cf. MART. 9, 29, 7 "matutini cirrata caterva magistri"
[3] alligari : forte alligandus Iohannnes Aegidius