11.01.2007

Philologiae Classicae XVIII Gaditana Itinera

Del 12 y el 15 de noviembre se celebrarán las XVIII JORNADAS DE FILOLOGÍA CLÁSICA DE CÁDIZ, bajo el subtítulo de "Renovación científica y comentario de textos griegos y latinos".

Las sesiones tendrán lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y contarán con la participación de los siguientes profesores doctores:


D. Eustaquio Sánchez Salor (Universidad de Extremadura),
D. Bartolomé Pozuelo Calero (Universidad deCádiz),
D. César Chaparro Gómez (Universidad de Extremadura),
D. Luis Alfonso Llera Fueyo (Universidad de Oviedo),
Dña. Carmen Morenilla Talens (Universidad de Valencia),
Dña. María Ángeles Durán López (Universidad de Málaga),
D. Santiago López Moreda (Universidad de Extremadura),
D. Carlos Schrader García (Universidad de Zaragoza),
D. Juan Gil Fernández (Universidad de Sevilla),
D. José Guillermo Montes Cala (Universidad de Cádiz),
D. Rafael Jesús Gallé Cejudo (Universidad de Cádiz) y
D. José María Maestre Maestre (Universidad de Cádiz).

El martes 13, a las 20.30, se representará la obra 'Lisístrata' de Aristófanes a cargo del grupo de Teatro Clásico “Phersu” (Directora Dra. Dña. Antonia Carmona Vázquez).

Consulta el programa completo aquí

De soluto quodam praemio propter Academicae Institutionis Nouum Inceptum


Gratias quam plurimas ago et gratulor sodalibus Ludouico Charlo, Mariae Iosepho Cea, Antonio Dávila, Enmanueli Díaz, Raphaeli Gallé, Raphaeli Gaviño, Iosepho Mariae Maestre, Ioachimo Pascual, Violae Pérez, Eduardo del Pino, Bartholomaeo Pozuelo, Carmini Ramos, Antonio Serrano, et maxime..., mi candidae Paci.

Proyecto de innovación:

Código: IN07-49

Título: Adaptación de la asignatura "Terminología grecolatina en las ciencias y la medicina" de la titulación de Filosofía Clásica a las nuevas tecnologías y al espacio EEES

Coordinadora: SANDRA INÉS RAMOS MALDONADO

2º Premio dotado con 1.000 euros y Diploma

10.30.2007

Ludouicus Aegidius Historiae Nationale Praemium anni MMVII meritur

Omnes Classici Philologi laeti sumus hoc edito superioribus in diebus nuntio:

"El filólogo, helenista y traductor madrileño Luis Gil Fernández ha ganado el Premio Nacional de Historia de España por su libro El imperio luso-español y la Persia Safávida, Tomo I (1582-1605), en el que rescata el periodo en el que Felipe III dominaba la isla de Ormuz, "un momento trascendental, pero muy olvidado hoy", ha afirmado a Efe el autor.

Gil Fernández (Madrid, 1927) es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Madrid y catedrático de Filología Griega en las universidades de Valladolid, Salamanca y Complutense de Madrid, donde es profesor emérito desde 1992. Es autor, entre otras obras, de Censura en el mundo antiguo, Los antiguos y la inspiración poética, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Campomanes, un helenista en el poder. También ha traducido a Platón, Sófocles y Aristófanes."

[Permítaseme que yo añada a este listado de obras un libro que fue la base de su Tesis Doctoral, una auténtica joya filológica, un ejemplo de cómo transformar en poesía el mundo de la entomología, la ciencia que cultivó su padre: Nombres de insectos en griego antiguo, Madrid 1959]

Tibi, doctissime domine Ludouice Aegidi, gratulor non solum de hoc meritissimo praemio, sed etiam de omnibus operibus tuis. En tibi Gomesii Miedis uerba in Commentariis de sale II 82 (Valentiae 1572-79) scripta de insula Hormi:


LXXXII. 1. At uero ut in terminum et quasi portum omnium mundi salium inuehamur ac sicut ubique mare salsum est, ita et alicubi terra detur quae non una aut altera parte, sed tota simul salsa sit, ueniendum est ad inclytam meridionalis Oceani insulam Hormum uocatam. Quae (sicuti a Lusitanis qui meridionalia cuncta collustrarunt in eaque insula fuerunt, accepimus) in faucibus Persici sinus sita est ac, licet proprio subiecta regi, Lusitanorum tamen praesidio protecta continetque ambitu milliaria quinquaginta, diametro uero decem et octo, quin et totidem a continenti distat; dicta quidem a Graecis Hormus, apo tou` Hormou`, quod uel arte factum portum uel monile significat aut quod nauibus tranquillus sit portus et statio tutissima aut ob inaestimabilem salis et aliorum mercimoniorum copiam, quae ob salem in ea ueneunt, omnium circuncirca prouinciarum monile quoddam sit et quasi gemma pretiosissima.

2. Est enim uniuersa insula perpetua quaedam petra siue gleba seu potius amplissimus campus salis, qui non fossili modo, sed aquatili atque omnis generis sale redundat. In qua eiusdem ui salis fit ut neque uirescant herbae neque arbores neque stirpium genus ullum adolescat ac neque aues in ipsa accubent neque oues denique aliaue eiuscemodi animantia ex pastu uiuere possint, praesertim cum et flumina et terrestres aquae omnes salsae sint nec nisi pluuiales aptae ad bibendum. Demum ubi neque res ullas quae ad humanum conuictum necessariae sunt, terra sponte proferat.

3. Sed quoniam uniuersa insula salis est feracissima seu uerius ipsemet sal perpetuo renascens, tantopere a mortalibus expetita fuit ad inhabitandum, ut ad eam excolendam ac bonis omnibus locupletandam nusquam sese magis ars quam ibi naturae subiecerit atque ad subministrandum ei omnia praesto fuerit. Quamobrem tam frequentes undique conuenere in eam rerum omnium commeatum inuehentes mortales, ut amplissima ornatissimaque ibi ciuitas, cui etiam Hormus nomem est, exaedificata fuerit atque et muris et tectis mirabiliter constructa. Et quae cum externis quibusque aliis rerum mercimoniis ad splendidum uitae luxum pertinentibus affluit, tum praesertim re frumentaria sibi undique comportata mire abundat.
4. Quo fit ut, cum eius ciues neque colendi agri neque conserendae uitis neque pascendi gregis cura solicitet, sed commercio salis suppetant eis omnia, otio fruuntur iucundissimo. In quo tamen neque otiose neque uacuo omnino animo uiuunt, sed illud quidem aut in palaestra aut in musica aut in litteris aut in quibusdam statutis concionibus consumunt. Has enim aduocant continuis fere diebus uiri grauitate et prudentia praestantes, qui, conuocata iuuentute, antiquorum regum annales et res gestas atque fortissimorum facta uirorum publice recitant, ut ea commemoratione iuuenes quasi gloriae stimulis ad studium cognoscendae atque amplexandae uirtutis concitentur.


5. Quocirca in exercenda optimeque administranda republica non minus domi prudentes quam foris inter Persas naui et strenui habentur. Vnde constat mite inesse genti ingenium et docilem naturam ac (quod anthalistarum pace dicam) nullam ex salsuginosa illa uicinia siue solo in quo nascuntur et educantur, feritatem agrestemue animi cultum induere, sed festiuos ipsos, facetos, persalsos ac perquam humanos euadere. Quos quidem iccirco in medium adduximus, tum ut salis immensam atque interminatam copiam alicubi terrarum daremus, tum maxime ut ostenderemus, corporibus licet inter ipsum salem natis et enutritis ac nimium sali deditis, nequaquam efferatos immanesque animos ac neque a uero mentis sale alienos innasci.

Imagines a me mutuatae sunt hinc.

Preme quoque hic ad legendum de aliis Philologiae Classicae praemiis


10.19.2007

De quadam oratione Iulii Mangas, inscripta "Sal in antiqua Hispania"

Iulius Mangas Manjarrés, Historiae Antiquae Cathedrarius (UCM) particeps erit huius conuentus: III Simposio Extremeño de Estudios Clásicos "XXV años de Filología clásica en Extremadura 1982-2007", die XVI Novembris. Orationem habebit inscriptam:

"LA SAL EN LA HISPANIA ANTIGUA"

Professor Mangas libros et plurima opuscula de Graeciae et Romae Historia scripsit. De sale etiam disputauit hic:


-J. Mangas Manjarrés y M.ª R. Hernando Sobrino, “La sal y las relaciones intercomunitarias en la Península Ibérica durante la Antigüedad”, Memorias de Historia Antigua, 11-12, 1990-91.

-J. Mangas Manjarrés, "La sal en la Hispania romana" en el Curso "La sal: Historia, Industria y Patrimonio" (La Granja de san Ildefonso, 16-17 de julio de 2007).

***

DE HISPANICO SALE EGELASTAE


De meliore perfectioreue sale Plinius Secundus scripsit (nat. 31, 80):

"In Hispania quoque citeriore Egelestae caeditur glaebis paene translucentibus, cui iam pridem palma a plerisque medicis inter omnia salis genera perhibetur".

et Gomesius Miedes haec (sal. II 81, 6-7):

“Quamobrem Egelastanus sal et reliquos mundi sales et seipsum hac in re superat et nos tandem a longiori melioris perfectiorisue salis indagatione peropportune reuocat, cum per Egelastanum mediocris ille ac uerus salsorum usus nobis ad uiuum exprimatur, quem a principio unice expetendum et tanquam uerissimam certissimamque instituti nostri metam attingendum proposuimus, nempe ut, si sanitatem integram retinere cupimus, non plus minusue sali siue salitis indulgeamus quam Egelastanus edocet in condiendo, qui postquam pulmentis uel ebulientibus, quod satis est, communicauit, manens quidem integer et concretus continuo educi uult, ne modum salitura excedat.
Quibus de caussis Egelastano sali palma inter omnia salis genera negari non potest, cum, iam facto satis periculo, nullus illo sit neque ad medicinam salubrior neque ad condiendum appositior neque perspicuitate illustrior neque redundantia demum affluentior. Sed quidni, obsecro, Egelastanum inter sales unicum ac principem renuntiabimus, quem Romae olim, decernentibus medicorum principibus, triumphum de omnibus mundi salibus egisse palmamque tulisse, auctore Plinio, intelleximus?”


SED... VBI FVIT EGELASTA SIVE EGELESTA?


9.27.2007

Dum inter homines sumus, colamus humanitatem

SENECA, De ira 3, 43, 5:

Iam istum spiritum expuemus. Interim, dum trahimus, dum inter homines sumus, colamus humanitatem; non timori cuiquam, non periculo simus; detrimenta, iniurias, conuicia, uellicationes contemnamus et magno animo breuia feramus incommoda: dum respicimus, quod aiunt, uersamusque nos, iam mortalitas aderit.'

Martha C. Nussbaum, El cultivo de la humanidad: una defensa clásica de la reforma en la educación liberal [traducción de Juana Pailaya] 1ª ed. Barcelona : Andrés Bello, 2001.Lustrauimus artes manuarias, Rurales, et Mechanicas; nunc ad Liberales (sic dictas, quod curam animi, non quaestum spectent) promoueamus gradum, illas scilicet, quibus animus ad humanitatem et ingenuam doctrinam informatur, et excolitur, sine qua incultus est et agrestis; hebescit et efferatur. [...] Liberalium artium communiter septem numerantur:
Lingua, Tropus, Ratio, Numerus, Tenor, (seu Tonus) Angulus, Astra.
Nimirum Grammatica, (quae olim etiam Poeticam complexa est) Rhetorica, Dialectica, Arithmetica, Musica, Geometria, Astronomia.

Quidam diuidunt disciplinas in Humaniores (mitiores, mansuetiores Musas) et Seueriores; in illis censent Grammaticam, Poeticam, Oratoriam, Historiam, siue Antiquitatis notitiam, Dialecticam, et morum Philosophiam; reliquas Facultates Superiores, magis speculationi intentas, appellant Seueras, Altiores, etc. Eruditum uocant, qui, tametsi has scientias (Graecis enkýklia mathéemata) non accurate et exquisite perdidicit, ut iis instructus et praeditus dici queat; ita tamen eas delibauit et degustauit, iisdem ut tinctus et imbutus uideri possit, (Muretus in epist. 89.) doctus nominatur, qui rationem rei tantum tenet; peritus, qui cum ratione experientiam et consuetudinem.

Doctrina (paidía, institutio) traditur a doctore seu magistro; disciplina (mátheema) accipitur a discipulo; a qua excluduntur hebetes, indociles, et intelligentia parum ualentes. Sunt autem huius culturae instrumenta libri, scholae, conuersatio erudita, (familiaritas, consuetudo) peregrinationesque illius causa susceptae.

[Perge legere hic]

Quis nescit Academiam a quodam Academo dictam, qui possidebat locum suburbanum et nemorosum prope Athenas, ubi Plato natus et philosophatus fuit? Artes excogitauit necessitas: honos alit et quaeuis terra. Mater earum Mnemosyne seu memoria. Quod qua ratione in studiis fiat Liberalibus, indagemus.

9.22.2007

De commodis atque incommodis Latine scribendi


Dominus Ioannes Aegidius, Hispalensis Studiorum Vniuersitatis cathedrarius professor, "Escribir en latín. Ventajas e inconvenientes" loquetur in Conuento Internationali "Tradición Clásica y Universidad. Siglos XV-XVIII"
(die XXVII mensis Octobris, anno Domini MMVII).


Verba a me selecta ex hac Ioannis Aegidii oratione:

"Nadie ha negado jamás la oportunidad de escribir en latín, ni siquiera los que se han valido de su lengua vernácula para expresar sus sentimientos o dar a conocer su obra científica o literaria (pag. 1)".

"La literatura latina ha seguido su curso ininterrumpidamente desde Roma hasta hoy. Las causas de este fenómeno extraño son múltiples, pero en su mayoría explicables por las grandes ventajas que tuvo –y aun tiene- escribir en latín. La fundamental es la difusión de lo escrito en esa lengua, monopolizadora de la cultura hasta el siglo XII, ya que las lenguas nacionales no comenzaron a ser utilizadas sino muy tardíamente. El Renacimiento italiano volvió a poner de moda a los autores clásicos, de modo que en el siglo XV el latín penetró hasta los últimos rincones de Europa y se supuso, ingenuamente, que también del mundo. En latín se cartearon los sabios, en latín se redactaron los despachos diplomáticos que se cruzaban entre reinos y repúblicas, en latín mandaron poner los Reyes Católicos las credenciales que había de presentar Cristóbal Colón ante el Gran Kan. Todo el mundo en Europa quiso saber latín, pues en latín estaban escritos los libros en que se enseñaban las principales disciplinas. Escribir en latín, en consecuencia, se convirtió en eficacísima arma de propaganda, y más en una época, como los siglos XVI y XVII, en que la lucha política se disfrazó de debate religioso. Y así ocurrió todavía en el siglo XVIII: en latín publicaron una parte no pequeña de sus obras los jesuitas expulsos para defender el honor y la gloria de su extinta Compañía; desde luego, un claro objetivo reivindicativo y propagandístico persiguió el veracruzano J. L. Maneiro al componer su melancólica hagiografía de los ignacianos de México. Otro fenómeno sintomático atestigua su omnipresencia: el latín fue la única de todas las lenguas europeas que se vio sometida a una caricatura burlesca pero culta, los Macarronea de Folengo, pronto imitados por doquier (pag. 6)"

"En latín, apropiadísimo para la sátira y la invectiva, parece que suenan mejor y levantan menos ampollas las mayores y más raheces chocarrerías (p 10)".

"Escribir en latín es también una peculiar manera de rendir tributo a nuestros autores preferidos, ya que el estilo que se adopte es un reflejo fiel de los gustos particulares de cada cual. Hay quien vierte sus pinitos literarios en los solemnes cauces de los cánones ciceronianos (la inmensa mayoría de los humanistas de Italia); otros prefieren salpimentar su prosa picando con gracia de aquí y de allá (Poliziano); otros se forjan su propio estilo hasta hacerlo hermético y oracular (los alemanes y muy en particular Lachmann). El latín de cada humanista es una puerta abierta a su alma o, cuando menos, a su educación. Es éste un campo de investigación poco trillado, pues por regla general se estudian los grandes movimientos estilísticos en su conjunto (el ciceronianismo, el tacitismo, etc.), sin adentrarse en las preferencias personales de cada autor. La composición latina es, en definitiva, un ejercicio gratificante, ya se tome como divertimento o como obligación. Evidentemente, no siempre sale el período tan redondo como uno quisiera; a veces, cuando la inspiración se atasca, no vienen a la mente las palabras apropiadas o la construcción se enmaraña de modo innecesario. Pero incluso en estos momentos de bloqueo mental la escritura en latín ayuda a comprender mejor la lengua en cuestión y a penetrar en sus más recónditos matices e idiotismos (p.11)".

"Hasta aquí hemos hablado de ventajas. Nos toca examinar ahora un grave inconveniente. La verdad, confesémoslo de manera paladina, es que utilizar el latín impone ciertas trabas y, muy en primer lugar, las que se derivan de expresarse en una lengua ya muerta. Si ya Lucrecio se había quejado de la patrii sermonis egestas, excusado es decir los apuros que sufre quien escribe desde una perspectiva vital totalmente diferente a la del autor clásico. Ahora bien, la falta de vocablos es fácilmente subsanable a fuerza de aceptar neologismos: los humanistas dieron una sabia y perfecta lección de cómo adaptar la lengua a las nuevas circunstancias (p. 11)".

"El vocabulario, pues, no supone un verdadero obstáculo. Lo más difícil, a mi juicio, es superar las barreras mentales. En efecto, los modelos clásicos acuden involuntariamente a la mente de quien está escribiendo, y esta reminiscencia, como si fuera una especie de anámnesis platónica, lleva a repetir construcciones que son tópicos manidos y, lo que es todavía más grave, hace que, de manera imperceptible, la materia a tratar se deslice por unos cauces prefijados: la lengua impone su propia estructura mental y parece como si quisiera señorear la voluntad del escritor, desviando a veces su exposición de lo que de verdad pretendía decir (p. 12)".

"El latín, que tantas reglas da, nos libera en cambio de las ataduras que imponen las circunstancias del momento. Es ésta una cuestión que merece ser tratada con toda la atención que merece. En efecto, el uso de la lengua latina dio a los europeos la oportunidad de permitirse algunos desahogos intelectuales que probablemente no hubieran llegado a plasmar por escrito de haber utilizado su lengua materna (p. 14)".

"La enseñanza del latín no tuvo el efecto liberador al que antes aludíamos, a pesar de que abriese al indio nuevos mundos y le enseñase nuevas disciplinas. Por el contrario, en manos de los beneméritos frailes, y sin duda con su bendición, la lengua del Lacio se convirtió en un instrumento político, en un arma intelectual que, a la chita callando, justificó la opresión de los indígenas al reducirlos a la triste condición de siervos por naturaleza. Es una conclusión triste, pero más vale no falsear la realidad(p. 34)".

9.02.2007

Corpus humanum, salillum animae fictile

"Verum nos, homunculi, salillum animae" [Erasmi Adagium 5,1,8 = PLAVT. Trin. 492]


Corporis nostri compagem, rationalis Quintil. animae habitaculum organicum, tanquam illustre sapientissimi specimen architecti, nemo satis mirari queat, si articulatim spectetur.

Capilli (crines, capillitium) contegunt potissimam partem capitis, suntque cirri, cincinni, comae, caesaries. Antiae uel capronae demittuntur in frontem [...]. Capillamentum sutile est coma adoptiua seu adscita, galericulum.

Anteriorem partem decorat facies, quae naturalis est a matre; at uultus ab affectu ducitur et dicitur; ex illa dignoscimus personas; ex hoc motus animi. Vnde uultus suspensus, incertus, obscurus, ambiguus, grauis, minax; [...].

In facie frons eminet, figura prope semicirculari, desinens utrinque in tempora, plerisque glabra, paucis hispida, senescentibus rugosa, explicata, porrecta, serena[...]

Oculi (lumina) subiacent fronti, fenestrae animi, mentis interpretes, figurarum judices, mobiles, lubrici [...] Prominuli cernunt obscurius, profundiores clarius. Sed hirqui seu anguli sudant saepe lacrimas, quotidie gramias.

Pupilla seu pupula (circumfusa albo seu albugine aut albumine) est speculum, in quo imagunculae rerum obiectarum resplendent in forma pupularum. Iris est circulus ambiens pupillam; orbis seu sinus aut peluis, est oculi cauum. Pupillum humectant palpebrae nictando; cilia uero (e crepidine palpebrarum enata) una cum superciliis prohibent, nequid incidat.

Auriculae sunt adaptatae auribus; patulae ad repercutiendos sonos, et cauatae atque anfractibus flexuosae. Infima pars, ansa auriculae; summa dicitur pinnula; capreolus exterior ambitus; corneolus est introitus, ut, si qua minima bestiola conaretur irrumpere, in sordibus illarum, tanquam in uisco, inhaeresceret, sonusque multis flexibus relatus amplificaretur [...]. Stapes quid sint, et incus et malleus, uide infra de auditu, cap. 27.

Nasus incipit ad intercilium (medium inter supercilia spatium,) datus respirationis et olfactus causa. Demittit se inter duas genas, discriminaturque in duo spiracula seu respiramina, id est, nares, ideo contractiores, ne quid nocens possit peruadere[...].

Infra hunc sunt rubicunda labra (inferiora, proprie dicuntur labia) os apertile; tum mentum et malae, ephebis lanugine, uiris barba intectae. Bucca mala inferior est, depressiorque [...]. Labrum, quod ori superne imminet, tegitur mystace bipartito: utrumque saepe barbitio aut arunco, qui est barba promissa ac prolixa, ad pubem aliquando porrecta. [...]

Iugulum pars est colli anterior (quae nonnunquam gula dicitur,) in qua guttur (animae canalis seu canna pulmonis uel aspera arteria.) Ceruix, pars colli posterior est [...]

Pectus turget papillis, quod hirtum maribus calidioribus; in foeminis sunt mammae, mammillae, ubera. Pars pectoris anterior, qua concurrunt costae, dicitur sternon pertingitque ad os ensiforme. Infra thoracem est uenter seu aluus; cuius anterior pars continet hypochondria, et scrobulam cordis; media umbilicum; infima abdomen (sumen, aqualiculum) cum adiacentibus uerendis (genitalibus, pudendis, uelandis) quae ut nudare, ita nominare pudor uetat.

Tergum habet humeros, dorsum, lumbos et nates (podicem, anum) obuolutas clunibus, sessionis gratia. Ad latera sunt axillae et hypochondria [...].

Ab humeris pendent torosa brachia; hinc flexiles cubiti, quibus inniti solemus; et lacerti, qui summa pars brachii; sicat infima, manus, [...].

Manus caua dicitur uola (in qua sunt uariae incisurae ac lineae;) diducta, est palma: contracta, pugnus; ab hoc colaphus: ab illa prouenit alapa. Habetque digitos quinos, et quisque digitus, praeter pollicem, articulos tres seu internodia, totidemque condylos seu nodos, quorum postremi exeunt in ungues: horum albida puncta dicuntur nubecula, quibus scabimus, scalpimus, lancinamus, laceramus. Pollice premimus; Indice monstramus; Medio (uerpo, infami) ludificamus; Annulari seu Medico gestamus anulos; Auricularis seruit pro auriscalpio. Pars prima manus dicitur carpus [correxi: carputs] seu brachiale, unde exoriuntur digiti; metacarpium seu torus appellatur, quod inter pollicem et medium digitum interest [...].

Infra coxas sunt femora seu femina; sub genibus crura: sub poplite surae; a suffragine seu flexura est imus pes, continens talos et calcaneum seu calcem, plantamque conuexam, eiusque partem anteriorem, nempe tarsum [...].

Cf. Michael Pexenfelder, Apparatus eruditionis tam rerum quam uerborum per omnes artes et scientias. - Nürnberg: Michael & Joh. Friedrich Endter, 1670, pp. 103-107.

5.24.2007

De Graecae et Latinae linguae institutione Caroli Martínez Aguirre opinio

Carolus Martínez Aguirre professor (in photographemate cum H. Orberg loquitur) de linguae latinae et graecae institutione dixit:

"[...] El método comunicativo es, actualmente, el enfoque prácticamente utilizado en todos los institutos de idiomas extranjeros del mundo, por ejemplo en los Institutos Cervantes [...].

Actualmente no hay ninguna discusión al respecto de que el método comunicativo es el más eficaz para desarrollar en el menor tiempo posible las destrezas oral, auditiva y de lecto-escritura, y ningún manual serio [...] de lengua extranjera emplea otro método que no sea este.

Sin embargo los filólogos clásicos parecemos empeñados en negar la evidencia. En ningún centro, en casi ninguna universidad (¡casi!, en España en la Universidad de Cádiz un grupo de irreductibles latinistas se han atrevido a aplicar este método al latín) se emplea la didáctica activa para las lenguas clásicas.

Luego nos quejaremos de que llamen a nuestras lenguas "muertas". ¿Quién está matando al latín y al griego si no somos nosotros mismos que nos empeñamos en apartarlas del mundo de las "lenguas vivas"? [...]"

5.12.2007

De PHERSU, Theatro Classico, ab Antonia Carmona rectissime recto

Tibi, sodalis Antonia Carmona, et tuis comoedis GRATULOR de faceta et rectissima "Lysistrata" fabula acta heri in Negotiorum Scientiarum Facultatis Magna Aula.

Spero fore ut posteri moderatores nostrae inclitae Gaditanae Studiorum Universitatis (uulgo UCA) tibi, Antonia, pro magno labore aliquando meritissima praemia dent!

Comoediae Argumentum (versus selecti):


4.19.2007

M. Von Albrecht et A. Miraglia Gadibus adfuerunt!


(17/04/07) Michael VON ALBRECHT, Universitatis studiorum Heildelbergensis cathedrarius emeritus, orationem habuit inscriptam “Quid lingua Latina litteraeque Latinae ad homines educandos conferre possint

Eduardus M. Engelsing professorem von Albrecht inducit (Baeticus2 fecit):


(16/04/07) Aloisius MIRAGLIA, praeses academiae cui nomen Vivarium Novum est (Neapolis), locutus est “De ratione sermonem Graecum docendi” (q.i. ATHENAZE)

4.17.2007

"Qui non uetat peccare, cum possit, iubet": Contra domesticum et patrium terrorem

QVI NON VETAT PECCARE, CVM POSSIT, IVBET
Senecae sententiosus sal, Troad. 291
Iniustitiae genera duo sunt: unum eorum qui inferunt, alterum eorum qui ab iis quibus infertur, si possunt, non propulsant iniuriam.

Nam qui iniuste impetum in quempiam facit aut ira aut aliqua perturbatione incitatus, is quasi manus afferre uidetur socio; qui autem non defendit nec obstitit, si potest, iniuriae, tam est in uitio quam si parentes aut amicos aut patriam deserat.

Atque illae quidem iniuriae, quae nocendi causa de industria inferuntur, saepe a metu proficiscuntur, cum is qui nocere alteri cogitat, timet ne, nisi id fecerit, ipse aliquo afficiatur incommodo. Maximam autem partem ad iniuriam faciendam aggrediuntur, ut adipiscantur ea, quae concupiverunt; in quo vitio latissime patet avaritia.

[CICERO De officiis 1, 7, 23]

Ciceronianus sal a me adhibitus non solum in tyrannos ignauosque qui ob auaritiam terroris imperio usi sunt ad saeuam tyrannidem exercendam, uerum etiam in eos qui illorum impetus neque debilitant perfringuntque, cum possint, neque iis obstant quasi silentes.